Werk en inkomen

Op deze pagina staan gegevens over:

Regio filter

{@sociale-omgeving}

Werkloosheid

Deze twee figuren tonen het aantal werklozen, als percentage van de beroepsbevolking van 15 t/m 75 jaar in 2023. Het gaat hierbij om de mensen die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en per direct beschikbaar zijn. 

Het totale percentage werklozen in Nederland in 2023 is {werkloosheid_kaart.werkloosheid_NL}. Het totale percentage werklozen in de geselecteerde regio's in 2023 is {werkloosheid_kaart.werkloosheid_regiovalue}.

De kaart toont in de geselecteerde regio’s het aantal werklozen per gemeente. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd weer.

#werkloosheid_kaart

{#werkloosheid_kaart} {#werkloosheid_trend}

Moeite met rondkomen per regio

Deze twee figuren presenteren per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal personen dat moeite heeft met rondkomen, als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om de mensen die aangaven de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite te hebben gehad met rondkomen. 

#moeiteRondkomen

{#moeiteRondkomen_kaart}
{#moeiteRondkomen_trend}

Problematische schulden

Deze twee figuren tonen het aantal huishoudens met (instroom in) geregistreerde problematische schulden.

Het totaal aantal huishoudens met problematische schulden per 10.000 inwoners in Nederland in 2021 is {problematische_schulden.problematischeschulden_NL}. Het totaal aantal huishoudens met problematische schulden per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's in 2021 is {problematische_schulden.problematischeschulden_regiovalue}.

De kaart presenteert per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

In het menu boven de kaart kan het totaal van de huishoudens met problematische schulden of het aantal huishoudens met instroom in problematische schulden worden geselecteerd.

Voor instromers kan de lijngrafiek niet worden getoond aangezien deze data pas vanaf 2019 beschikbaar is.

#Problematische schulden

{#problematische_schulden} {#problematische_schulden_trend}