Een gezonde regio, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u voor staat. Voor goed beleid heeft u cijfers en feiten nodig.

Als belangrijke bron voor het maken van gezondheidsbeleid bieden wij u data over de leefstijl van inwoners in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst naar verwachting zal zijn.

Regio filter

{@kansrijke-start}

Leefstijlthema's

Alcohol

Wilt u effectief alcoholbeleid ontwikkelen? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn voor alcoholpreventie.
Ongeveer 6,7% van de Nederlanders boven de 18 drinkt overmatig alcohol (Leefstijlmonitor, 2023). 

Inzicht in cijfers en feiten voor uw regio helpt effectief leefstijlbeleid te ontwikkelen.

#alcohol_kaart

{#alcohol_kaart}

#alcohol_trend

{#alcohol_trend}

Alcohol

Bovenstaande twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's de  status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent alcoholgebruik.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Voldoen aan alcoholrichtlijn', 'Overmatige drinker', 'Zware drinker'. De trend toont u ontwikkeling door de tijd voor deze indicatoren.
Overmatig drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt.
Zwaar drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt.
Alcohol gebruik volgens de richtlijn is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

Om in te zoomen naar de leefstijl in wijken en buurt, ga naar Home | Buurtatlas (vzinfo.nl). 

Meer cijfers en feiten over alcoholgebruik op landelijk niveau vindt u op VZinfo.nl:  Alcoholgebruik | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Leefstijlinterventies alcohol
De inverventiedatabase Gezond en Actief Leven biedt u erkende interventies die u kunt inzetten voor het terugdringen van alcoholgebruik binnen uw gemeente.

Roken

Wilt u effectief beleid ontwikkelen voor rookpreventie? Dan heeft u feiten en cijfers nodig. Op basis hiervan kunt u bepalen wat prioriteit heeft en wat uw doelgroepen zijn.

Ongeveer 19% van de volwassen Nederlanders rookt en 13,5% rookt elke dag (Leefstijlmonitor, 2023). In 2022 overleden in Nederland naar schatting bijna 20.220 mensen als gevolg van aandoeningen gerelateerd aan roken. Zie ook Roken | Gevolgen | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl).

Inzicht in cijfers en feiten voor uw regio helpt effectief leefstijlbeleid te ontwikkelen.

#roken_kaart

{#roken_kaart}

#roken_trend

{#roken_trend}

Roken

Bovenstaande twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het percentage rokers. De kaart toont het percentage rokers naar gemeente, dr trendgrafiek toont de ontwikkeling van het percentage roker door de tijd.
Roken refereert naar het percentage personen van 18 jaar en ouder dat de vraag “Rookt u weleens?” beantwoordt met “ja”, exclusief het gebruik van een elektronische sigaret.

Om in te zoomen naar de cijfers voor roken in wijken en buurt, ga naar Rokers | Buurtatlas (vzinfo.nl)

Meer cijfers en feiten over roken op landelijk niveau vindt u op VZinfo.nl: Roken | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl).

Leefstijlinterventies roken
De interventiedatabase Gezond en Actief Leven biedt u erkende interventies die u kunt inzetten voor het terugdringen van roken binnen uw gemeente.

Overgewicht

Om beleid voor het voorkomen van overgewicht te ontwikkelen, heeft u cijfers en feiten nodig. Hiermee kunt u prioriteiten stellen en uw doelgroep(en) bepalen.
De helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Bijna 15,4% van de volwassenen heeft ernstig overgewicht (obesitas). Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud heeft 12,7% overgewicht, van wie 4,1% ernstig (Leefstijlmonitor, 2023).

Inzicht in cijfers en feiten voor uw regio helpt effectief leefstijlbeleid te ontwikkelen.

#gewicht_kaart

{#gewicht_kaart}

#gewicht_trend

{#gewicht_trend}

Overgewicht

Bovenstaande twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's de status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent gewicht.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Overgewicht' of 'Ernstig overgewicht (obesitas)'. De trend toont u ontwikkeling door de tijd voor deze indicatoren.
Overgewicht betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) van 25,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.
Ernstig overgewicht (obesitas) betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 30,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.

Wilt u gezond gewicht bij volwassenen in uw regio stimuleren? Maak dan gebruik van de mogelijkheden die de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie biedt. Welke aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie die een licentie hebben voor een van de erkende GLI(Gecombineerde Leefstijlinterventie )-programma’s vindt u in uw regio? Op Loketgezond leven: gecombineerde leefstijlinterventie vindt u op de kaart hun contactgegevens en het programma wat ze aanbieden. 

Onderstaande kaart toont het aantal deelnemers per regio.

#gli

{#gli}

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Deze kaart toont het aantal deelnemers aan Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) per 10.000 inwoners. Met de GLI werken volwassenen aan hun leefstijl met onder andere aandacht voor gezonde voeding en bewegen. De GLI wordt sinds 2019 vergoed in de basisverzekering (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)). In het menu boven de grafiek kunt u de jaren 2020, 2021 of 2022 selecteren.
Het gemiddelde aantal deelnemers per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's vindt u in de tabel, deze opent u via het icoontje onderaan de figuur.

Om in te zoomen naar de leefstijl in wijken en buurt, ga naar Home | Buurtatlas (vzinfo.nl).

Meer cijfers en feiten over overgewicht op landelijk niveau vindt u op VZinfo.nl: Overgewicht | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Leefstijlinterventies overgewicht
In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven vindt u erkende interventies die u kunt inzetten voor het terugdringen van overgewicht binnen uw gemeente.

Sport en bewegen

Wilt u effectief beleid ontwikkelen om uw inwoners meer te laten sporten en bewegen? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Hiermee kunt u prioriteiten stellen en uw doelgroep(en) bepalen.

Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt verschilt per leeftijdsgroep. Hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze bewegen.

Inzicht in cijfers en feiten voor uw regio helpt effectief leefstijlbeleid te ontwikkelen.

#sport_bewegen_kaart

{#sport_bewegen_kaart}

#sport_bewegen_trend

{#sport_bewegen_trend}

Sport en bewegen

Bovenstaande twee figuren presenteren het aandeel mensen van 18 jaar en ouder dat sport en beweegt volgens de Beweegrichtlijn en het aandeel dat ten minste een keer per week een sport beoefent in de geselecteerde regio's. Ook kunt u een keuze maken voor de weergave het percentage personen tussen de 18 en 65 jaar en ouder dat minimaal een deel van het traject naar werk of school lopend, fietsen of allebei aflegt.
De beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

Om in te zoomen naar de leefstijl in wijken en buurt, ga naar Home | Buurtatlas (vzinfo.nl). 

Cijfers en feiten over sport en bewegen op landelijk niveau vindt u op VZinfo.nl: Bewegen | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Leefstijlinterventies sport en bewegen
In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven vindt u erkende interventies die u kunt inzetten voor stimuleren van bewegen en sporten binnen uw gemeente.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Als regio of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én het sociaal domein? Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Regiobeeld biedt u data over de gezondheid en leefstijl van inwoners in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een regiobeeld van hoe het gesteld is met de gezondheid en leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst naar verwachting zal zijn. Een regiobeeld van de gezondheid en leefstijl binnen uw gemeente of provincie: Gezondheid en leefstijl | Regiobeeld.

Aanpak Gezonde Gemeente

Kent u Loketgezondleven.nl? Hier vindt u op één  plek per leefstijlthema  alle informatie die u nodig heeft als u aan de slag gaat met gezondheid. Denk aan informatie over GALA of het Nationaal preventieakkoord. Maar, misschien wel nog handiger: u vindt er de  Aanpak Gezonde Gemeente. Stap voor stap naar een gedegen plan, een soepele uitvoering en goede resultaten.