Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vindt u cijfers en visualisaties over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving.

De site biedt informatie voor iedereen die interesse heeft in regiodata op het gebied van volksgezondheid en zorg. Of u nu zorggebruiker, zorgaanbieder, of zorginkoper bent, met de data op deze site krijgt u een beeld van het heden én de toekomst van gezondheid, zorg en welzijn in uw regio. U kunt uw eigen regio vergelijken met andere regio’s en met Nederland.

Regiobeeld.nl bevat data in de vorm van interactieve grafieken, kaarten en tabellen, aangevuld met achtergrondinformatie. De data op de website zijn beschikbaar als open data. De figuren op de website dienen als basis, u kunt dankzij de open data zelf verder aan de slag met uw eigen regiodata.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakt deze website. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De website is onderdeel van de beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek.