Regiobeeld.nl is een website met regiodata over gezondheid, zorg en welzijn. Naast ‘stand-van-zaken-cijfers’ biedt de site ook toekomstprojecties per regio. Hierdoor is het mogelijk om de toekomstige zorgvraag te confronteren met het huidige zorg- en ondersteuningsaanbod. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de gemeenschappelijke opgave waar aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten in een bepaalde regio voor staan. De website is onderdeel van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van en voor de zorg, geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De essentie van De Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth). In april 2018 publiceerde de taskforce het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek

De website Regiobeeld.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

In de gekleurde balk bovenaan een grafiekenpagina kiest u een gemeente, een vergelijk-gemeente en een regio-indeling. De grafieken en kaarten worden dan gevuld met de data van de gemeenten en de regio die u gekozen heeft. U kunt op elk moment een andere gemeente of regio selecteren. De lijnen in een grafiek kunt u aan- of uitzetten door op de legenda onder de grafiek te klikken. Gestippelde lijnen betekenen een toekomstprojectie. Door met uw muis over een lijn te gaan, ziet u de getallen die bij de lijnen horen. Bij kaarten heeft u de mogelijkheid om in te zoomen op een wijk binnen een gemeente. Via de mouse-over ziet u de getallen per wijk. Grafieken en kaarten zijn te printen en te downloaden in verschillende bestandsformaten. Klik hiervoor op de iconen rechts onder de grafiek of kaart. Via deze iconen kunt u ook de tabel achter de grafiek of kaart bekijken.

Als u een grafiek of kaart wilt downloaden, klikt u op het icoon met het pijltje, rechts onder de grafiek of kaart. U krijgt dan een aantal download-opties. Als u de grafiek of kaart als afbeelding wilt gebruiken, kiest u voor ‘download als PNG’, ‘download als SVG’ of ‘download als PDF’. Als u de data (cijfers) uit de grafiek of kaart wilt gebruiken, kiest u voor ‘download data als CSV’, ‘download data als XLS’, of ‘toon de data in tabelvorm’. Als u onze figuren of cijfers wilt publiceren, lees dan bij vraag 9 hoe u moet verwijzen naar Regiobeeld.nl.

Bij alle figuren (grafieken en kaarten) op de site staat een download-icoon. Via deze functie kunt u de gegevens uit de grafiek of kaart downloaden in verschillende bestandsformaten. Naast de downloadfunctie bij de figuren, is ook een deel van de data beschikbaar in de open data omgeving van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): RIVM StatLine. RIVM StatLine biedt dezelfde mogelijkheden als CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine. U kunt hier uw eigen tabellen samenstellen en downloaden. Op korte termijn worden alle data in RIVM StatLine gepubliceerd. Als u onze data wilt publiceren, lees dan bij vraag 9 hoe u moet verwijzen naar Regiobeeld.nl.

Ja, dat kan. Alle data op deze website zijn beschikbaar als open data. Wanneer u gebruik wilt maken van de data, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld, eventueel interne bron  (zoals VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018), CC-BY 4.0 gelicentieerd. Een eventuele interne bron staat als bronvermelding onder de betreffende grafiek vermeld. Lees meer over de gebruikslicentie.

Voor elke gemeente in Nederland is een regiobeeld beschikbaar. Je kunt het regiobeeld van een gemeente vergelijken met elke willekeurige andere gemeente. Bovendien kun je een regio-indeling selecteren die ook in de grafieken wordt getoond. De regio die wordt getoond, is de regio waarin de eerst gekozen gemeente ligt. Er zijn zes regio-indelingen beschikbaar:

  • Arbeidsmarktregio
  • Corop-regio
  • GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio
  • Provincie
  • Zorgkantoorregio
  • Krimp- en anticipeerregio
  • In een latere fase zullen we nog meer regio-indelingen toevoegen.

Wanneer u gegevens van Regiobeeld gebruikt, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld, eventueel interne bron  (zoals VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018), CC-BY 4.0 gelicentieerd. Een eventuele interne bron staat als bronvermelding onder de betreffende grafiek vermeld. Lees meer over de gebruikslicentie.

De data zijn afkomstig van verschillende bronnen. Onder elke grafiek en kaart staat vermeld wat de bron van de data is. Op de pagina Verantwoording vindt u meer informatie over de data en de bronnen.

Voor sommige indicatoren heeft Regiobeeld.nl niet voor alle gemeenten resultaten. Dit kan te maken hebben met verschillende achterliggende oorzaken, zoals ontbrekende basisdata, te kleine aantallen en/of gemeentelijke herindelingen.

De projecties die zijn gemaakt zijn trendmatige, beleidsarme projecties. Voor veel projecties zijn demografische projecties gedaan waarbij alleen toekomstige veranderingen van de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking een rol spelen en de relatieve geslachts- en leeftijdsspecifieke cijfers (bijvoorbeeld prevalentie) uit het beginjaar van de projectie constant worden gehouden. Voor een aantal projecties zijn er ook toekomstige epidemiologische veranderingen meegenomen. Hierbij veranderen ook de relatieve geslachts- en leeftijdsspecifieke cijfers op basis van analyses van historische trends. Er wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een eventueel nieuw beleid of nieuwe ontwikkelingen in technologie.

Deze website werkt het beste in de meest recente versies van de webbrowsers Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Websites worden beter als gebruikers meedenken. We horen heel graag wat u van de website vindt, en wat er beter kan. We kunnen uw feedback goed gebruiken om de  website nog beter te maken. Voorstellen voor verbeteringen kunt u sturen naar info@regiobeeld.nl.
In 2020  willen we ook een gebruikersonderzoek doen. Heeft u interesse om hieraan bij te dragen, dan horen we dit graag via een mail aan info@regiobeeld.nl. U krijgt dan een bericht van ons als we het onderzoek gepland hebben, met de vraag of u wilt meewerken. Vanzelfsprekend kunt u dan beslissen of u wel of niet meedoet.

U kunt ons bereiken via e-mail: info@regiobeeld.nl