Op deze pagina staat een overzicht van alle rapportages en factsheets die op Regiobeeld.nl beschikbaar zijn.

Zorggebruik bij chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met behulp van de door haar ontwikkelde SMAP-methodiek de Nivel zorgregistraties (NZR) in meer detail kunnen analyseren. Het resultaat biedt inzicht in het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening. Een factsheet toont de situatie op gemeentelijk niveau ten op zichte van de landelijke uitkomsten.

Ga naar de pagina