Tenzij anders vermeld, is al het werk op Regiobeeld.nl gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie. Hergebruik is niet toegestaan indien bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Kort gezegd betekent het dat het u vrij staat:

  • Het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • Het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden

Onder de voorwaarden van:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

Naamsvermelding

Wanneer u gebruik wilt maken van dit werk, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld, eventueel interne bron (zoals VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018) CC-BY 4.0 gelicentieerd. Een eventuele interne bron staat als bronvermelding onder de betreffende grafiek vermeld.