Tenzij anders vermeld, is al het werk op Regiobeeld.nl gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie. Hergebruik is niet toegestaan indien bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Kort gezegd betekent het dat het u vrij staat:

  • Het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • Het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden

Onder de voorwaarden van:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

Naamsvermelding

Wanneer u gebruik wilt maken van dit werk, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld, eventueel interne bron (zoals VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018) CC-BY 4.0 gelicentieerd. Een eventuele interne bron staat als bronvermelding onder de betreffende grafiek vermeld.