Tenzij anders vermeld, is alles in dit werk gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0-licentie. Wanneer u gebruik wilt maken van dit werk, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld CC-BY-SA 4.0 gelicenseerd.

Kort gezegd betekent het dat het u vrij staat:

  • Het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • Het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden

Onder de voorwaarden van:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • GelijkDelen — Als uw het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl

Naamsverdeling

Wanneer u gebruik wilt maken van dit werk, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Regiobeeld CC-BY-SA 4.0 gelicentieerd.