In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen een regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Hiermee kunnen zij plannen voor de regio maken. Om regio’s op weg te helpen bij het opstellen of actualiseren, kunnen zij gebruikmaken van het Basisbeeld om zo eenvoudig de beschikbare feiten en cijfers verzamelen. Alle regiobeelden, regioplannen en ROAZ-beelden en ROAZ-plannen zijn inmiddels gereed.

Daarnaast worden in het IZA vijf doelgroepen aangewezen waarvoor de ontwikkelingen in gezondheid en toegankelijkheid van zorg nauwlettend gemonitord dienen te worden. Het Zorginstituut heeft hiervoor, samen met IZA-partijen, een Monitor Doelgroepen IZA opgezet. Het hoofddoel van de Monitor Doelgroepen IZA is te volgen wat de effecten zijn van alle inspanningen op de gezondheid van mensen en de financiële houdbaarheid van het zorgsysteem op de (middel)lange termijn. De Monitor Doelgroepen IZA is  hier te vinden op Regiobeeld.nl en wordt de komende jaren doorlopend geactualiseerd om ontwikkelingen te monitoren.