NIEUW - Monitor Doelgroepen IZA

De Monitor Doelgroepen IZA , samengesteld door Zorginstituut Nederland, is een hulpmiddel waarmee zorgkantoren en gemeenten de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg vergelijken voor de 5 doelgroepen van het Integraal Zorgakkoord: mensen met kanker, hart en vaatziekten, mensen in de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), kwetsbare ouderen en zorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Monitor Doelgroepen IZA

Elke regio in Nederland kent zijn uitdagingen, ook op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Regiobeeld.nl helpt u die specifieke uitdagingen scherp te krijgen. Met regionale data op thema’s als zorggebruik, bevolkingsontwikkeling en leefstijl. Regiobeeld.nl biedt u informatie over heden, verleden en toekomst.

Bekijk regiobeelden per onderwerp

Zorggebruik blokje

Zorgaanbod

Gezondheid en leefstijl blokje

Bevolking blokje

Sociale omgeving blokje

Fysieke omgeving blokje

Thema's

Acute zorg

Acute zorg

Deze thematische factsheet toont gegevens over acute zorg en geeft inzichten in, en duiding van, verschillende vormen van acute zorg relevant voor regionale coördinatie en sturing, onder andere de ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-plannen. Alle indicatoren zijn beschikbaar op ROAZ-niveau en worden vergeleken met cijfers voor geheel Nederland.
 

Ga naar de pagina

Kansrijke start

Kansrijke start

Logo Kansrijke Start

In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2021 een indicatorenset met 19 indicatoren vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Deze rapportage geeft inzicht in deze indicatoren over de gezondheid van kinderen in eigen gemeente of regio.

Ga naar de pagina

Leefstijl

Leefstijl

Een gezonde regio, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u voor staat. Voor goed beleid heeft u cijfers en feiten nodig. Deze factsheet biedt informatie over de leefstijl van inwoners in uw regio. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de leefstijl van inwoners van uw regio, vergeleken met landelijk.

Ga naar de pagina

Psychische problematiek

Psychische problematiek

De pagina Psychische Problematiek brengt informatie uit verschillende bronnen bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen voor regionale samenwerking op het gebied van psychische problematiek.

Ga naar de pagina

Verpleegzorgraming

Verpleegzorgraming

Deze dynamische rapportage toont resultaten van de Verpleegzorgraming die RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) eind 2022 heeft gemaakt ter input voor het programma WOZO (Actielijn 4 Wonen en zorg voor ouderen). Naast een demografische projectie is er een extra variant doorgerekend waarbij rekening wordt gehouden met latere instroom in een instelling door toegenomen levensverwachting.

Ga naar de pagina

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen. Deze factsheet biedt inzicht in het verwacht aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening op gemeentelijk niveau ten opzichte van landelijke uitkomsten. 

Ga naar de pagina

Ons doel

Via data en visualisaties willen wij inzicht bieden in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in Nederlandse regio's. 

Open data

Zelf aan de slag? Download onze gegevens eenvoudig als open data.  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) StatLine is een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw eigen selecties kunt maken.

Afzender

De website Regiobeeld.nl wordt gemaakt en beheerd door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De website is ontstaan vanuit het project De Juiste Zorg op de Juiste Plek.