Basisbeeld Integraal Zorgakkoord (IZA)

Aan de slag met een basisbeeld volgens de criteria van het IZA?
Start dan bij het bronnenoverzicht op

Basisbeeld IZA

Elke regio in Nederland kent zijn uitdagingen, ook op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Regiobeeld.nl helpt u die specifieke uitdagingen scherp te krijgen. Met regionale data op thema’s als zorggebruik, bevolkingsontwikkeling en leefstijl. Regiobeeld.nl biedt u informatie over heden, verleden en toekomst.

Bekijk regiobeelden per thema

Zorggebruik blokje

Zorgaanbod

Gezondheid en leefstijl blokje

Bevolking blokje

Sociale omgeving blokje

Fysieke omgeving blokje

Verpleegzorgraming

Verpleegzorgraming

Op regiobeeld.nl introduceren we een nieuwe  factsheet over de raming van de verpleging en verzorging volgens de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg )).  Op basis van bevolkingsprognose van Primos-2021(ABF Research) hebben we een demografische projectie gemaakt van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van verplichte eigen bijdrage zorg volgens de Wlz.

Ga naar de pagina

Kansrijke start

Kansrijke start

Logo Kansrijke Start

In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2021 een indicatorenset met 19 indicatoren vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur (DIAPER).

Ga naar de pagina

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Zorggebruik bij chronische aandoeningen

Personen met een chronische aandoening hebben gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan personen zonder aandoeningen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft met behulp van de door haar ontwikkelde SMAP-methodiek de Nivel zorgregistraties (NZR) in meer detail kunnen analyseren. Het resultaat biedt inzicht in het verwachte aantal patiënten met een specifieke chronische aandoening. Een factsheet toont de situatie op gemeentelijk niveau ten op zichte van de landelijke uitkomsten. 

Ga naar de pagina

Ons doel

Via data en visualisaties willen wij inzicht bieden in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in Nederlandse regio's. 

Open data

Zelf aan de slag? Download onze gegevens eenvoudig als open data. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) StatLine is een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw eigen selecties kunt maken.

Afzender

De website Regiobeeld.nl wordt gemaakt en beheerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De website is ontstaan vanuit het project De Juiste Zorg op de Juiste Plek.