Aan de totstandkoming van de inhoud van deze website is uiterste zorg besteed. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) controleert en actualiseert zowel de inhoud als de functionaliteit van de site regelmatig. Toch kan het voorkomen dat nog fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip en stellen het op prijs als u uw reactie of opmerkingen aan info@regiobeeld.nl stuurt. Het RIVM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Verklaring voor verschillen tussen cijfers op diverse sites van het RIVM

Het kan voorkomen dat gepresenteerde cijfers niet overeenkomen met die op andere websites van het RIVM. Dit kan komen doordat er een andere methode is gebruikt om de cijfers te berekenen. Zie hiervoor ook de verantwoording.

Ontbrekende data

Voor sommige indicatoren heeft Regiobeeld.nl niet voor alle gemeenten resultaten. Dit kan te maken hebben met verschillende achterliggende oorzaken, zoals ontbrekende basisdata, te kleine aantallen en/of gemeentelijke herindelingen.

Browseroptimalisatie

Deze website werkt het beste in de meest recente versies van de webbrowsers Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.