Monitor psychische problematiek - PAGINA IN BEWERKING!

De monitor psychische problematiek biedt jaarlijks een samenhangend beeld van de wijze waarop de zorg en ondersteuning voor alle mensen met psychische problematiek is vormgegeven op landelijk en regionaal niveau.

De monitor bestaat uit drie perspectieven:

1. Inzicht in de regionale context: De feiten en cijfers onder dit hoofdstuk geven inzichten over demografische en sociaal-culturele kenmerken.

2. Sociale factoren: In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven over factoren iets kunnen zeggen over het (verwachte) zorg- en ondersteuningsgebruik in de regio.

3. Aanbod en gebruik: In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven in het aanbod en gebruik van verschillend aanbod dat vanuit verschillende kaders is georganiseerd (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet), Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw etc.).

Navigeer via het menu aan de linkerkant van de pagina direct naar de pagina’s met inzichten uit deze monitor of naar de verantwoording van de monitor.