Regio filter

{@sociale-omgeving}

Sociaaleconomische status (SES-WOA)

Deze kaart toont per gemeente in de geselecteerde regio's de gemiddelde sociaaleconomische status (SES-WOA). De SES-WOA score is voor het eerst bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio's. Een hogere score reflecteert een hogere sociaaleconomische status. Meer informatie over de SES-WOA score is te vinden op deze website van het CBS.

#ses

{#ses}

Opleidingsniveau in 2021

Deze figuur toont in de geselecteerde regio’s de verdeling naar opleidingsniveau per gemeente in 2021. Het opleidingsniveau is verdeeld in drie categorieën volgens de indeling van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het percentage geeft voor iedere gemeente aan hoeveel procent van de huishoudens een laag (basisonderwijs, vmbo, mbo1, havo-, vwo-onderbouw), middelbaar (mbo2,-3 en -4, havo, vwo) en hoog (hbo, wo) opleidingsniveau heeft.

#opleiding_ses

{#opleiding_ses}

Arbeidsverleden (laatste vier jaar) in 2021

Deze figuur toont in de geselecteerde regio’s de verdeling van het arbeidsverleden van inwoners per gemeente in 2021. Het arbeidsverleden wordt bepaald over de afgelopen 4 jaar, waarbij iemand ofwel voortdurend werkzaam, wel werkzaam maar niet voortdurend, niet werkzaam of gepensioneerd is geweest. Het percentage geeft voor iedere gemeente aan hoeveel procent van de huishoudens binnen deze vier groepen vallen.

#arbeidsverleden_ses

{#arbeidsverleden_ses}

Percentielen vermogen in 2021

Deze figuur toont in de geselecteerde regio’s de percentielgroepen van het vermogen van inwoners per gemeente in 2021. Het vermogen is verdeeld in drie groepen, waarbij de laagste 40% vermogens in de groep “1e t/m 40e percentiel” vallen, en de hoogste 20% vermogens in de groep “81e /m 100e percentiel”. Het percentage geeft voor iedere gemeente aan hoeveel procent van de huishoudens binnen deze drie percentielgroepen vallen.

#vermogen_percentiel

{#vermogen_percentiel}