Intensieve ambulante behandeling gaat om de zorg waarbij mensen in hun eigen omgeving (zeer) intensieve behandeling krijgen. Het doel hiervan is om klinische opname te voorkomen. Het gaat bij deze vorm van zorg vaak om mensen die kortdurend (extra) intensieve behandeling in ambulante vorm nodig hebben.

Deze zorg wordt geleverd vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet).

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar op regionale schaal.

Deze pagina wordt in de toekomst aangevuld.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}