Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Voldoen aan de beweegrichtlijn

Deze twee figuren presenteren het aandeel mensen van 18 jaar en ouder dat sport en beweegt volgens de Beweegrichtlijn, per gemeente in de geselecteerde regio's.
De beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

#sport_bewegen_beweegrichtlijn

{#sport_bewegen_kaart_beweegrichtlijn} {#sport_bewegen_trend_beweegrichtlijn}

(Zeer) goed ervaren gezondheid per regio

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. 

#ervarenGezondheid

{#ervarenGezondheid_kaart} {#ervarenGezondheid_trend}

Leefstijl: roken

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's het percentage rokers. De kaart toont het percentage rokers naar gemeente, de trendgrafiek toont de ontwikkeling van het percentage roker door de tijd. Roken refereert naar het percentage personen van 18 jaar en ouder dat de vraag “Rookt u weleens?” beantwoordt met “ja”, exclusief het gebruik van een elektronische sigaret.

#roken

{#roken_kaart} {#roken_trend}

Leefstijl: alcohol

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio's de  status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent alcoholgebruik.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Voldoen aan alcoholrichtlijn', 'Overmatige drinker', 'Zware drinker'. De trend toont u ontwikkeling door de tijd voor deze indicatoren.
Overmatig drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt. Zwaar drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Alcohol gebruik volgens de richtlijn is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

#alcohol

{#alcohol_kaart} {#alcohol_trend}

Levensverwachting

Deze grafiek toont de levensverwachting per regio, sinds 1999. Via het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor levensverwachting bij geboorte of bij leeftijd 65.

Vanwege fluctuaties op gemeentelijk niveau zijn de cijfers van 4 opeenvolgende jaren gemiddeld:  de levensverwachting bij 2020 laat het gemiddelde zien van 2017 tot en met 2020.

Om gemeentelijke levensverwachting op regio niveau te kunnen tonen  zijn de resultaten niet leeftijdsspecifiek gewogen naar totale bevolking.. Dit kan leiden tot minimale afwijkingen (maximaal 0,1 jaar) ten opzichte van een leeftijdsgewogen resultaat. De resultaten op  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en landelijk niveau sluiten wel exact aan bij de leeftijdsgewogen cijfers van  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Statline.

#levensverwachting

{#levensverwachting}