Vroegsignalering en preventie gaat over de vormen van zorg en ondersteuning die erop gericht zijn om psychische problematiek te voorkomen, zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, én het voorkomen dat mensen weer terugvallen. Onder andere de huisarts en POH-GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) spelen hierin een belangrijke rol.

Deze ondersteuning wordt geleverd vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet) en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Consulten praktijkondersteuner GGZ

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van de POH-GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet))) en de zorgkosten.

De eerste figuur toont het aantal unieke patiënten per consultsoort bij de POH-GGZ en de zorgkosten per 10.000 inwoners. De tweede figuur geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

#haz_sub_trend_ggzpoh

{#haz_sub_ggzpoh} {#haz_sub_trend_ggzpoh}