Demografische inzichten

Regio filter

{@bevolkingsontwikkeling}

Totale bevolking

De grafiek toont de totale bevolking van de geselecteerde regio's in 2022. De grafiek toont de inwonersaantallen van de verschillende gemeenten in de regio.

#totalebevolking

{#totalebevolking}

Huishoudens

De grafiek toont de trend in het aantal huishoudens in de geselecteerde regio's. In de tweede grafiek wordt het percentage van huishoudens in 2023 weergegeven.

#huishoudens

{#huishoudens_trend}
{#huishoudens_bar}

Bevolkingssamenstelling

De grafiek toont de bevolkingssamenstelling van de geselecteerde regio's op basis van geslacht en zes leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorieën zijn gevormd naar verschillende levensfases; jeugd, jongvolwassen, jonge gezinnen, werkend leven, gepensioneerden, ouderen.

 

#bevolkingssamenstelling

{#leeftijdspiramide_RPP}

Bevolkingsdichtheid

De grafiek toont de bevolkingsdichtheid van de geselecteerde regio's in vijf categorieën. 

 

#bevolkingsdichtheid

{#bevolkingsdichtheid_kaart}