Psychische problematiek

Het Regiobeeld Psychische Problematiek laat zien hoe zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problematiek op landelijk en regionaal niveau vorm krijgt. Ook geeft het informatie dat bijdraagt aan inzicht en grip op de relatie en samenhang tussen psychische problemen en de maatschappelijke context.

Het regiobeeld bestaat uit drie perspectieven:

  1. Inzicht in de regionale context: De feiten en cijfers onder dit hoofdstuk geven inzichten over demografische en sociaal-culturele kenmerken.
  2. Sociale factoren: In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven over factoren iets kunnen zeggen over het (verwachte) zorg- en ondersteuningsgebruik in de regio.
  3. Aanbod en gebruik: In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven in het aanbod en gebruik van verschillend aanbod dat vanuit verschillende kaders is georganiseerd Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet) (Zorgverzekeringswet), Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Wet langdurige zorg), Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw (Participatiewet), etc.

Navigeer via het menu aan de linkerkant van de pagina direct naar de pagina’s met inzichten uit het Regiobeeld Psychische Problematiek of naar de verantwoording hiervan. 

Voor een juiste interpretatie van de data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om dat op een goede manier te doen is een verandertheorie en stappenplan ontwikkeld die het proces om te komen tot onderbouwd beleid ondersteunt. Zo wordt praktijkkennis systematisch geïntegreerd met wetenschappelijke kennis. Vanuit dit regiobeeld is er ruimte om regionale samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen. Deze ondersteuning varieert van intensieve procesbegeleiding, workshops voor regionale coördinatoren, periodieke webinars en een helpdeskfunctie. Ga naar de Kennispagina Psychische Problematiek voor meer informatie.