Netwerkondersteuning door en voor naasten gaat om alle vormen van ondersteuning uit én voor het netwerk van mensen met psychische problematiek. Dit gaat om de hulp die wordt geboden aan familie en naasten, en kan gericht zijn op het ondersteunen van de persoon met psychische klachten of het tijdelijk ontlasten van naasten in hun zorgtaken.

Deze ondersteuning wordt geboden vanuit de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar op regionale schaal. 

Deze pagina wordt in de toekomst aangevuld.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}