Intensieve klinische behandeling gaat om de zorg voor mensen die door acute ernstige psychische klachten in crisis dreigen te raken of dat al zijn. Het doel is om een crisis af te wenden en/of zo kort mogelijk te laten duren. Deze vorm van zorg is van korte duur en vindt plaats op de crisisdienst of een klinische afdeling.

Deze zorg wordt geleverd vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet).

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

GGZ crisisbehandelingen

In deze visualisaties ziet u het gebruik van ggz crisisbehandelingen in uw regio, zowel in een kaart als de trend over de jaren. In het menu bovenaan kunt u kiezen voor crisis-ggz met en zonder verblijf. Ook kunt u het aantal patiënten of kosten selecteren.

#ggz_crisis_kaart

{#ggz_crisis_kaart} {#ggz_crisis_trend}