Begeleiding, activering en ondersteuning bij dagelijks en maatschappelijk functioneren gaat om de vormen van ondersteuning en opvang waarbij er geen sprake is van behandeling, maar die gericht zijn op het maatschappelijk functioneren van mensen met psychische problematiek. Die vormen zijn met name gericht op opvang, woonbegeleiding, werken, hulp bij schuldenproblematiek, re-integratie en/of dagbesteding.

Deze ondersteuning wordt geleverd vanuit de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Regio filter

{@monitor-psychische-problematiek-begeleiding-functioneren}

Wmo cliƫnten

Deze grafieken tonen de ontwikkeling van het aantal Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) (Wet maatschappelijke ondersteuning)-cliënten en uitgaven. De eerste grafiek toont het aantal personen dat in het verslagjaar tenminste één maatwerkarrangement heeft gehad binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers zijn uit te splitsen naar drie detailtype maatwerkarrangementen.

De tweede grafiek toont de ontwikkeling van de uitgaven aan maatwerkvoorziening verblijf en opvang binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze voorzieningen worden doorgaans op regionaal niveau georganiseerd door de 44 centrumgemeenten (zie www.regioatlas.nl/regioindelingen) en zijn daarom alleen voor deze centrumgemeenten zichtbaar. Dit geldt ook voor de maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen uit de eerste grafiek.

Er zijn alleen cijfers beschikbaar voor (centrum)gemeenten die deze aangeleverd hebben en toestemming hebben gegeven voor publicatie in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Hierdoor zijn er geen regionale of nationale totalen beschikbaar.

#wmo_clienten_detail_trend

{#wmo_clienten_detail_trend} {#wmo_uitgaven_trend}