De Inloop - en ontmoetingsfunctie gaat om ontmoetingsplaatsen en zelfhulpgroepen voor mensen met psychische klachten. Het gaat dan over plekken waar mensen met psychische problemen kunnen binnenlopen en elkaar én anderen kunnen ontmoeten en helpen. Dit draagt bij aan zelfregie en herstel voor mensen met psychische problematiek.

Deze ondersteuning wordt geboden vanuit de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar op regionale schaal. 

Deze pagina wordt in de toekomst aangevuld.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}