Mentale gezondheid

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Eenzaamheid

Deze twee figuren presenteren eenzaamheid in de geselecteerde regio's als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van het percentage dat eenzaamheid of (zeer) ernstige eenzaamheid ervaart.  

#participatie_kaart_eenzaam

{#participatie_kaart_eenzaam} {#participatie_trend_eenzaam}

Regie over eigen leven

Deze twee figuren presenteren de mate van regie over het eigen leven in de geselecteerde regio's als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder.

#participatie_regie

{#participatie_kaart_regie} {#participatie_trend_regie}

Angst of depressie en stress

Deze twee figuren presenteren cijfers over hoog risico op een angststoornis of depressie en (heel) veel stress, onder personen van 18 jaar en ouder.
De cijfers over angst en depressie zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). Daarin worden vragen gesteld over o.a. vermoeidheid, rusteloosheid en somberheid in de afgelopen vier weken.
Cijfers over stress zijn gebaseerd op de vraag “Heeft u de afgelopen 4 weken last gehad van stress?”, waarbij er 4 antwoordopties mogelijk zijn: 1) ‘Nee, (bijna) niet’, 2) ‘Ja, een beetje stress’, 3) ‘Ja, veel stress’ en 4) ‘Ja, heel veel stress’.
U kunt boven de kaart een keuze maken voor de weergave van de indicatoren:  'Hoog risico op een angststoornis of depressie' en 'Stress'.

#angst_en_depressie

{#angst_en_depressie_kaart} {#angst_en_depressie_trend}

Zelfdodingen

De grafiek toont het aantal zelfdodingen in de regio per 10.000 inwoners. Vanwege grote fluctuaties zijn de cijfers van 5 opeenvolgende jaren gemiddeld: de cijfers bij 2021 laten dus het gemiddelde zien van 2017 tot en met 2021.

#trendSuicides

{#trendSuicides}