Reguliere ambulante behandeling gaat om alle (reguliere) vormen van behandeling die plaatsvinden in de eigen omgeving van mensen met psychische klachten. Denk hierbij aan de zorg vanuit de basis GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische GGZ.

Deze zorg wordt geleverd vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet).

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Geestelijke gezondheidszorg

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de basisverzekering (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)), ook wel geneeskundige GGZ genoemd en de zorgkosten.

De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners; de lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen. De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in generalistische basis GGZ, langdurige GGZ (binnen de Zvw) en specialistische GGZ met en zonder verblijf. GGZ totaal geeft het aantal unieke patiënten en hun zorgkosten weer. In het menu boven de kaart kunt u het zorgtraject selecteren en kiezen om patiënten of zorgkosten weer te geven.

#ggz_zvw

{#ggz_zvw} {#ggz_zvw_trend}