Reguliere ambulante behandeling gaat om alle (reguliere) vormen van behandeling die plaatsvinden in de eigen omgeving van mensen met psychische klachten. Denk hierbij aan de zorg vanuit de basis GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische GGZ. Deze zorg wordt geleverd vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet).

Daarnaast presenteren we ook een aantal indicatoren die inzicht geven in wachttijden en het aantal wachtenden in de GGZ.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Geestelijke gezondheidszorg

Deze twee figuren tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van Geestelijke Gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de basisverzekering ( Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)), ook wel geneeskundige GGZ genoemd en de zorgkosten.

De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners; de lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen. De gevolgde zorgtrajecten zijn onderverdeeld in generalistische basis GGZ, langdurige GGZ (binnen de Zvw) en specialistische GGZ met en zonder verblijf. GGZ totaal geeft het aantal unieke patiënten en hun zorgkosten weer. In het menu boven de kaart kunt u het zorgtraject selecteren en kiezen om patiënten of zorgkosten weer te geven.

#ggz_zvw

{#ggz_zvw} {#ggz_zvw_trend}

Instroom aantallen voor de ggz

Deze figuur toont de instroom aantallen voor intake en start behandeling voor verschillende diagnosen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) per regio. Als er meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek. De instroom aantallen zijn opgesplitst naar het aantal dat korter of langer dan de Treeknorm op de wachtlijst stond voor de start van de intake of behandeling. Deze informatie is enkel beschikbaar op Zorgkantoorregio.

#ggz_wachttijden_instroom

{#ggz_wachttijden_instroom}

Wachttijd voor de GGZ

Deze figuur toont de wachttijd voor verschillende diagnosen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg ( GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) per regio. Als er meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek. De wachttijd is daarnaast weergegeven in weken en opgedeeld in de wachttijd tot de intake en de wachttijd tot de start van de behandeling. Deze informatie is enkel beschikbaar op Zorgkantoorregio.

#ggz_wachttijden

{#ggz_wachttijden}

Aantal wachtenden in de Geestelijke Gezondheidszorg

Deze grafiek toont het uniek aantal wachtenden binnen de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), opgesplitst naar het aantal wachtenden dat korter of langer dan de Treeknorm op de wachtlijst staat. Het aantal wachtenden wordt voor de totale groep weergegeven en uitgesplitst naar wachtend op een aanmeldgesprek en wachtend op een behandeling. Het aantal wachtenden is een onderschatting, het gaat om cijfers van 85% van de totale GGZ markt. De gegevens komen van de ‘informatiekaart wachttijden GGZ’ van de Nederlandse Zorgautoriteit, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#ggz_wachtenden

{#ggz_wachtenden}