Leefklimaat

Op deze pagina staan gegevens over:

  • Meldingen bij de politie met betrekking tot overlast door  personen met verward of onbegrepen gedrag of door mensen zonder dak of thuis. NB: Er is geen één op één relatie tussen verward of onbegrepen gedrag en psychische problematiek. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met psychische problematiek vaker dan de gemiddelde Nederlander slachtoffer zijn van geweld.

Deze pagina wordt aangevuld met data omtrent woontevredenheid en leefbaarheid.

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Overlastmeldingen

Deze visualisaties tonen het aantal overlastmeldingen bij de politie, boven in een kaart en onder in een trend door de tijd. In het menu boven de grafiek kunt u kiezen tussen overlast door verward persoon of door dak- en thuislozen. Ook kunt u kiezen of u de meldingen uitgedrukt wilt in percentage van het totaal aantal meldingen of per 10.000 inwoners.

Het totale percentage geselecteerde meldingen in Nederland in 2023 is {politie_overlast.politie_NL}.  Het totale percentage geselecteerde meldingen in de geselecteerde regio's in 2023 is {politie_overlast.politie_regiovalue}.  

#politie_overlast

{#politie_overlast} {#politie_overlast_trend}