Het doel van dit hoofdstuk is om inzichten te geven in het gebruik en aanbod van zorg binnen (langdurige) klinische behandeling en begeleiding.

(Langdurige) klinische behandeling en begeleiding gaat om alle zorg waarbij mensen met psychische klachten voor een langere tijd worden opgenomen op een klinische afdeling bij een zorgorganisatie. 

Regio filter

{@gezondheid-leefstijl}

Gebruik van zorgzwaartepakketten GGZ

Deze grafiek toont de trend in het gebruik van de zorgzwaartepakketten (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)) voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)). Het gaat om de ZZP’s GGZ-B en een restant GGZ-C. Het nieuwere GGZ-Wonen (GGZ-W) is ook beschikbaar via het selectiemenu. De cijfers komen uit de registraties van het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Vanwege beleidswijzigingen ten aanzien van de langdurige GGZ, worden op dit moment geen projecties gepresenteerd; alleen het werkelijke zorggebruik tot en met 2021.

#ggz_wlz

{#ggz_wlz}