Om de regionale partijen nog verder op weg te helpen met het maken en actualiseren van hun regiobeelden zijn er, naast het Basisbeeld IZA, verschillende uitbreidingen en veranderingen doorgevoerd aan de Regiobeeld.nl website.

  • De regioselectie is aangepast. In de nieuwe visualisaties staat één gekozen regio centraal en wordt deze vergeleken met Nederland. In het geval van kaarten, worden de gemeenten binnen de gekozen regio getoond.
  • Bij alle kaarten en grafieken kunnen de onderliggende cijfers in een tabel worden getoond, worden gedownload of geprint.
  • Voor verschillende indicatoren worden kaarten getoond ‘per 10.000 inwoners’ zoals bij clienten verpleging en verzorging en patienten met ernstig psychiatrische aandoeningen. Door de cijfers per 10.000 te tonen worden verschillen in bevolkingsomvang tussen regio’s weggenomen.
  • De 49 VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)/ZN Zorgverzekeraars Nederland (Zorgverzekeraars Nederland) samenwerkingsregio’s zijn toegevoegd als regio-indeling.

Qua inhoudelijke uitbreidingen zijn de volgende indicatoren toegevoegd:

  • Bij de demografische indicatoren zijn voortaan kaarten te vinden van de totale bevolking  van de regio en het aantal levend geboren kinderen
  • Bij gezondheid- en leefstijl indicatoren is  ‘risico op angst en depressie’ toegevoegd
  • Bij fysieke omgeving vindt men voortaan het percentage mensen dat geluidhinder ondervindt van verschillende bronnen zoals vlieg- of wegverkeer.
  • Een kaart over het huisartsenaanbod laat voor 4 jaren het aantal huisartsen in de regio zien per 10.000 inwoners.
  • Binnen het zorggebruik is de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) uitgebreid met de zorgzwaartepakketten GGZ en percentage ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA)
  • Voor ziekenhuiszorg wordt, naast algemene en academische ziekenhuizen, nu ook overige instellingen onderscheiden waaronder Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s)