Zorgaanbod in {gemeente}

#nabijheid

{#nabijheid}

Nabijheid zorgvoorzieningen per buurt in {gemeente}

Deze kaart toont de nabijheid van de zorgvoorzieningen per buurt voor de gemeente {gemeente}. De gekleurde vlakken geven de afstand in kilometers weer tot aan de dichtstbijzijnde zorgaanbieder. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor het gewenste type zorgaanbieder selecteren.

#huisartsFTE

{#huisartsFTE}

Aantal inwoners per huisarts FTE in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont het aantal inwoners per huisarts FTEfull-time equivalenten's tussen 2015 en 2018. Dit geeft een ruwe schatting van de druk op de zorg. Naast deze indicator zijn ook de bevolkingssamenstelling en het gemiddelde aantal contacten met de huisarts van invloed op de druk op de zorg.

#mantelzorgPotentieel

{#mantelzorgPotentieel}

Trend mantelzorgpotentieel in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het aantal 50- tot 65-jarige mantelzorgers zien per 85-jarig en ouder persoon. Dit wordt het zogenaamde mantelzorgpotentieel genoemd.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#vergrijzingzorgsector

{#vergrijzingzorgsector_1} {#vergrijzingzorgsector_2}

Aandeel werknemers 55+ jaar in de zorg en welzijn in arbeidsmarktregio {gemeente}

Deze grafiek toont het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder per branche in de sector zorg en welzijn ten opzichte van het totaal aantal werknemers in de branche tussen 2010 en 2019. De cijfers zijn alleen beschikbaar per arbeidsmarktregio.