Zorgaanbod in {gemeente}

#nabijheid

{#nabijheid}

Nabijheid zorgvoorzieningen per buurt in {gemeente}

Deze kaart toont de nabijheid van de zorgvoorzieningen per buurt voor de gemeente {gemeente}. De gekleurde vlakken geven de afstand in kilometers weer tot aan de dichtstbijzijnde zorgaanbieder. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor het gewenste type zorgaanbieder selecteren.

#huisartsFTE

{#huisartsFTE}

Aantal inwoners per huisarts FTE in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont het aantal inwoners per huisarts FTE's (full-time equivalenten) tussen 2015 en 2018. Dit geeft een ruwe schatting van de druk op de zorg. Naast deze indicator zijn ook de bevolkingssamenstelling en het gemiddelde aantal contacten met de huisarts van invloed op de druk op de zorg (Nivel Beroepenregistratie)

#mantelzorgPotentieel

{#mantelzorgPotentieel}

Trend mantelzorgpotentieel in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling van het aantal 50- tot 65-jarigen zien per 85-jarig en ouder persoon. Dit wordt het zogenaamde mantelzorgpotentieel genoemd. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#vergrijzingzorgsector

{#vergrijzingzorgsector}

Vergrijzing in de zorg in arbeidsregio waarbinnen gemeente {gemeente} valt van 2011-2019

Deze grafiek toont het percentage van 55-plussers in de totale groep van werkenden per zorgsector tussen 2011 en 2019. Dit is een indicator voor vergrijzing in de zorg. De cijfers zijn alleen beschikbaar per arbeidsmarktregio.