Op deze pagina vindt u data over het zorgaanbod in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoeveel zorg er aangeboden wordt en hoe groot het zorgaanbod in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

Regio filter

{@zorgaanbod}

#vergrijzingzorgsector

{#vergrijzingzorgsector_1} {#vergrijzingzorgsector_2}

Aandeel werknemers 55+ jaar in de zorg en welzijn

Deze grafiek toont het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder per branche in de sector zorg en welzijn ten opzichte van het totaal aantal werknemers in de branche tussen 2010 en 2022. De cijfers zijn alleen beschikbaar per arbeidsmarktregio.

#huisartsper1e4

{#huisartsper1e4}

Huisartsenaanbod

De grafiek laat het aantal huisartsen in de geselecteerde regio's zien per 10.000 inwoners.  De cijfers zijn gebaseerd op Nivels beroepenregistratie in de zorg en gaan terug tot 2019. 

Het totale aantal huisarten per 10.000 inwoners in de geselecteerde regio's vindt u in de tabel, deze opent u via het icoontje onderaan de figuur.

#nabijheid

{#nabijheid}

Nabijheid zorgvoorzieningen

Deze kaart toont de nabijheid van de zorgvoorzieningen voor de geselecteerde regio's. De gekleurde vlakken geven de afstand in kilometers weer tot aan de dichtstbijzijnde zorgaanbieder. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor het gewenste type zorgaanbieder selecteren.

#mantelzorgPotentieel

{#mantelzorgPotentieel}

Mantelzorgpotentieel

De grafiek laat de ontwikkeling van het aantal 50- tot 65-jarige mantelzorgers zien per 85-jarig en ouder persoon. Dit wordt het zogenaamde mantelzorgpotentieel genoemd.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.