Icoon bevolking

Op deze pagina vindt u data over de bevolkingsontwikkeling in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de bevolkingsontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Trend bevolkingsontwikkeling in de geselecteerde gemeente en regio.
  • Trend in leeftijdsopbouw op basis van de krimp en groei van vier leeftijdscategorieën.
  • Trend demografische druk uitgesplitst naar demografische druk, groene druk en grijze druk.
  • Trend vergrijzing: deze grafiek toont de trend in het aantal ouderen in de geselecteerde gemeente als percentage van de totale bevolking.
  • Trend in huishoudens uitgesplitst naar type alleenstaand, paar met kinderen, paar zonder kinderen en huishoudens (totaal).
  • Trend in eenpersoonshuishoudens onder 65-plussers en 80-plussers.

#bevolkingsontwikkeling

{#bevolkingsontwikkeling}

Trend bevolkingsontwikkeling in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de bevolkingsontwikkeling van de gemeente {gemeente} tot 2040. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer u uw muis over de grafiek beweegt, ziet u ook de (geschatte) absolute bevolkingsaantallen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research

#bevolkingsopbouw

{#bevolkingsopbouw}

Trend in leeftijdsopbouw in {gemeente}

De grafiek toont de trend in de leeftijdsopbouw in de gemeente {gemeente} op basis van de krimp en groei van vier leeftijdscategorieën. 

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#demografischeDruk

{#demografischeDruk}

Trend demografische druk in {gemeente} en {vergelijk}

In deze grafiek zijn de demografische druk, groene druk en grijze druk weergegeven voor de gemeente {gemeente}.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

Demografische druk geeft de verhouding aan tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de bevolking en het werkende deel van de bevolking. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van de demografische druk, groene druk en grijze druk.

Grijze druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer laat de verhouding tussen de ouderen en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer van de groene druk laat de verhouding tussen de jeugd en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

#vergrijzing

{#vergrijzing}

Trend vergrijzing in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de trend in het aantal ouderen in de gemeente {gemeente} als percentage van de totale bevolking. Dit is een indicator voor de mate van vergrijzing. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#huishoudens

{#huishoudens}

Trend in huishoudens in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de trend in het percentage huishoudens in {gemeente}. In het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van verschillende soorten huishoudens.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling, gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#een_phh

{#een_phh}

Trend in eenpersoonshuishoudens onder 65-plussers en 80-plussers in {gemeente}

De grafiek toont de trend in het percentage eenpersoonshuishoudens onder de 65-plussers en 80-plussers in {gemeente}. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het percentage onder 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2021 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Bevolkings­ontwikkeling’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites