Bevolkingsontwikkeling in {gemeente} en {vergelijk}

#bevolkingsontwikkeling

{#bevolkingsontwikkeling}

Trend bevolkingsontwikkeling in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de bevolkingsontwikkeling van de gemeente {gemeente} tot 2030. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer u uw muis over de grafiek beweegt, ziet u ook de (geschatte) absolute bevolkingsaantallen.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research

#vergrijzing

{#vergrijzing}

Trend vergrijzing in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de trend in het aantal ouderen in de gemeente {gemeente} als percentage van de totale bevolking. Dit is een indicator voor de mate van vergrijzing. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#demografischeDruk

{#demografischeDruk}

Trend demografische druk in {gemeente} en {vergelijk}

In deze grafiek zijn de demografische druk, groene druk en grijze druk weergegeven voor de gemeente {gemeente}.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Researchs.

Demografische druk geeft de verhouding aan tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de bevolking en het werkende deel van de bevolking. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van de demografische druk, groene druk en grijze druk.

Grijze druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer laat de verhouding tussen de ouderen en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer van de groene druk laat de verhouding tussen de jeugd en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

#bevolkingsopbouw

{#bevolkingsopbouw}

Trend in leeftijdsopbouw in {gemeente}

De grafiek toont de trend in de leeftijdsopbouw in de gemeente {gemeente} op basis van de krimp en groei van vier leeftijdscategorieën. 

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#een_phh

{#een_phh}

Trend in eenpersoonshuishoudens onder 65-plussers en 80-plussers in {gemeente}

De grafiek toont de trend in het percentage eenpersoonshuishoudens onder de 65-plussers en 80-plussers in {gemeente}. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het percentage onder 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#huishoudens

{#huishoudens}

Trend in huishoudens in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de trend in het percentage huishoudens in {gemeente}. In het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van verschillende soorten huishoudens.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling, gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.