Op deze pagina vindt u data over de bevolkingsontwikkeling in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de bevolkingsontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

Regio filter

{@bevolkingsontwikkeling}

#totalebevolking

{#totalebevolking}

Totale bevolking

De grafiek toont de totale bevolking van de geselecteerde regio's in 2022. De grafiek toont de inwonersaantallen van de verschillende gemeenten in de regio.

#bevolkingsontwikkeling

{#bevolkingsontwikkeling}

Bevolkingsontwikkeling

De grafiek toont de bevolkingsontwikkeling van de geselecteerde regio's tot 2040. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer u uw muis over de grafiek beweegt, ziet u ook de (geschatte) absolute bevolkingsaantallen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research

#bevolkingsopbouw

{#bevolkingsopbouw}

Leeftijdsopbouw

De grafiek toont de trend in de leeftijdsopbouw in de geselecteerde regio's op basis van de krimp en groei van vier leeftijdscategorieën. 
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#demografischeDruk

{#demografischeDruk}

Demografische druk

In deze grafiek zijn de demografische druk, groene druk en grijze druk weergegeven voor de geselecteerde regio's.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

Demografische druk geeft de verhouding aan tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de bevolking en het werkende deel van de bevolking. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van de demografische druk, groene druk en grijze druk.

Grijze druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer laat de verhouding tussen de ouderen en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer van de groene druk laat de verhouding tussen de jeugd en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

#levensverwachting

{#levensverwachting}

Levensverwachting

Deze grafiek toont de levensverwachting per regio, sinds 2000. Via het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor levensverwachting bij geboorte of bij leeftijd 65.

Vanwege fluctuaties op gemeentelijk niveau zijn de cijfers van 4 opeenvolgende jaren gemiddeld:  de levensverwachting bij 2020 laat het gemiddelde zien van 2017 tm 2020.

Om gemeentelijke levensverwachting te aggregeren naar hogere regionale niveaus zijn de resultaten gewogen naar totale bevolking, niet leeftijdsspecifiek. Dit kan zorgen voor heel kleine afwijkingen (maximaal 0,1 jaar) ten opzichte van een leeftijdsgewogen resultaat. De resultaten op GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en landelijk niveau sluiten wel exact aan bij de leeftijdsgewogen cijfers van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Statline.

Verdere analyse van patronen in levensverwachting en gemeentelijke verschillen, vindt u in dit artikel: Modeling Life Expectancy for Municipalities in the Netherlands over of the period 1996-2019 (fortunejournals.com)

#vergrijzing

{#vergrijzing}

Vergrijzing

De grafiek toont de trend in het aantal ouderen in de geselecteerde regio's als percentage van de totale bevolking. Dit is een indicator voor de mate van vergrijzing. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#huishoudens

{#huishoudens_trend}
{#huishoudens_bar}

Huishoudens

De grafiek toont de trend in het percentage huishoudens in de geselecteerde regio's. In het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van verschillende soorten huishoudens.

#een_phh

{#een_phh}

Eenpersoonshuishoudens onder 65-plussers en 80-plussers

De grafiek toont de trend in het percentage eenpersoonshuishoudens onder de 65-plussers en 80-plussers in de geselecteerde regio's. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het percentage onder 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door Primos-prognose, ABF Research.

#geboorte

{#geboorte}

Geboorten

De kaart toont het aantal levend geboren kinderen per 10.000 in de geselecteerde regio's, gebaseerd op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers van 2021.

#geboorteIndex

{#geboorteIndex}

Trend in geboorten

De grafiek toont de trend in het absolute aantal geboorten in de geselecteerde regio's vanaf 2002, in vergelijking met Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsstatistiek van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Bevolkings­ontwikkeling’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites