Gezondheid en leefstijl in {gemeente} en {vergelijk}

#trendErvarenGezondheid

{#trendErvarenGezondheid}

Trend in (zeer) goed ervaren gezondheid in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 20 jaar en ouder dat hun gezondheid als 'zeer goed of ' goed' ervaart.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

{regioIndeling}

#ervarenGezondheid

{#ervarenGezondheid}

(Zeer) goed ervaren gezondheid per wijk in {gemeente} 2016

Deze kaart toont voor de gemeente {gemeente} het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per wijk bekijken.

Bron: SMAP-data RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i.s.m. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en RIVM

#morbiditeit

{#morbiditeit}

Trend in percentage mensen met één of meer aandoeningen in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente Haarlem de ontwikkeling van het percentage mensen met één aandoening. Via het menu boven de grafiek kunt u de gewenste weergave selecteren.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

#aandoeningPerGemeente

{#aandoeningPerGemeente}

Trend in prevalentie van COPD in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage mensen van de totale bevolking in {gemeente} en {vergelijk} dat de geselecteerde aandoening heeft. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor een bepaalde aandoening selecteren.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

#topAandoeningen

{#topAandoeningen}

Trend in prevalentie van aandoeningen in {gemeente}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van een aantal geselecteerde aandoeningen in {gemeente} als percentage van de totale bevolking. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

#leefstijl

{#leefstijl}

Trend in leefstijlindicatoren in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} de ontwikkeling van verschillende leefstijlindicatoren. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

#sport_bewegen

{#sport_bewegen}

Sport en bewegen in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} de ontwikkeling van verschillende leefstijlindicatoren. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)