Op deze pagina vindt u data over de fysieke omgeving in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de fysieke omgeving.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Geluidbelasting laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus uitgesplitst naar wegverkeer en treinverkeer per etmaal of in de nacht.
  • Geluidhinder laat het percentage personen zien dat in een regio heeft aangegeven hinder te ondervinden van geluid van verschillende bronnen zoals buren, vlieg-, trein- of wegverkeer
  • Grondgebruik per gemeente laat het percentage zien van het totale oppervlakte dat in gemeentes per regio wordt gebruikt voor natuur, recreatie of binnenwater.

#geluidbelasting

{#geluidbeleving}

Geluidbelasting

De grafiek laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidskaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en RIVM Statline. De tabel bevat het percentage aan geluid blootgestelde mensen (per blootstellingscategorie, gemeten in decibellen) voor weg- en treinverkeer. Om de gemiddelden te berekenen worden de LDEN (etmaal) en LNIGHT (nacht) standaarden gebruikt. Boven de figuur kan er gekozen worden tussen weg- en treinverkeer en etmaal en nacht.

#geluidhinder

{#geluidhinder}

Geluidhinder

De grafiek laat het percentage personen zien dat in een regio heeft aangegeven hinder te ondervinden van geluid van verschillende bronnen zoals buren, vlieg-, trein- of wegverkeer. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidkaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving  van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en RIVM Statline . Boven de figuur kan er gekozen worden tussen verschillende bronnen van geluidhinder.

#natuurBuurt

{#natuurBuurt}

Grondgebruik per gemeente

De kaart laat het percentage zien van het totale oppervlakte dat in de gemeentes in regio {regio} wordt gebruikt voor natuur, recreatie of binnenwater. De cijfers in deze tabel (link onderin de kaart) zijn gebaseerd op de kaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) . Deze tabel laat de totalen zien per grondgebruik, specifiekere gebruiken zijn beschikbaar op de Atlas Leefomgeving en RIVM Statline.

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Fysieke omgeving’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites