Fysieke omgeving in {gemeente} en {vergelijk}

#geluidshinder

{#geluidshinder}

Geluidsbelasting in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidkaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en RIVM Statline. De tabel bevat het percentage aan geluid blootgestelde mensen (per blootstellingscategorie, gemeten in decibellen) voor weg- en treinverkeer. Om de gemiddelden te berekenen worden de LDEN (etmaal) en LNIGHT (nacht) standaarden gebruikt. Boven de figuur kan er gekozen worden tussen weg- en treinverkeer en etmaal en nacht.

#natuurBuurt

{#natuurBuurt}

Grondgebruik per buurt in {gemeente}

De kaart laat het percentage zien van het totale oppervlakte dat in een buurt wordt gebruikt voor natuur, recreatie of binnenwater. De cijfers in deze tabel (link onderin de kaart) zijn gebaseerd op de kaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Deze tabel laat de totalen zien per grondgebruik, specifiekere gebruiken zijn beschikbaar op de Atlas Leefomgeving en RIVM Statline.