Op deze pagina vindt u data over de fysieke omgeving in de regio's van uw keuze. Het gaat om verschillende indicatoren van de fysieke leefomgeving die bewezen van invloed zijn op de gezondheid van de inwoners. Een completere set van leefomgevingsfactoren is te vinden op atlasleefomgeving. Andere gezondheidsindicatoren zijn bijvoorbeeld: hittestress, afstand tot groen, hoeveelheid groen in de omgeving, lichtvervuiling en luchtkwaliteit. Deze en meer kaarten van indicatoren zijn te vinden op atlasleefomgeving en klimaateffectatlas. De website gezonde leefomgeving biedt achtergrondinformatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. In de datacheck kunt u indicatoren van gemeenten, wijken of buurten met elkaar vergelijken.  De lokale  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) (Gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft kennis over mogelijke gezondheidseffecten van een (on)gezonde leefomgeving en kan daarover adviseren en helpen bij het duiden van de lokale situatie. Neem voor vragen hierover contact op met het team milieu en gezondheid van de lokale GGD.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Geluidbeleving laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus uitgesplitst naar wegverkeer en treinverkeer per etmaal of in de nacht.
  • Geluidhinder laat het percentage personen zien dat in een regio heeft aangegeven hinder te ondervinden van geluid van verschillende bronnen zoals buren, vlieg-, trein- of wegverkeer
  • Grondgebruik per gemeente laat het percentage zien van het totale oppervlakte dat in gemeentes per regio wordt gebruikt voor natuur, recreatie of binnenwater.

Regio filter

{@fysieke-omgeving}

#geluidbeleving

{#geluidbeleving}

Geluidbeleving

De grafiek laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidskaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en RIVM Statline. De tabel bevat het percentage aan geluid blootgestelde mensen (per blootstellingscategorie, gemeten in decibellen) voor weg- en treinverkeer. Om de gemiddelden te berekenen worden de LDEN (etmaal) en LNIGHT (nacht) standaarden gebruikt. Boven de figuur kan er gekozen worden tussen weg- en treinverkeer en etmaal en nacht.

Geluidhinder

Deze figuren laten het percentage personen zien dat in de geselecteerde regio's heeft aangegeven hinder te ondervinden van geluid van verschillende bronnen zoals buren, vlieg-, trein- of wegverkeer. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidkaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving  van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en RIVM Statline . Boven de kaart kan er gekozen worden tussen verschillende bronnen van geluidhinder.

#geluidhinder_kaart

{#geluidhinder_kaart}

#geluidhinder_trend

{#geluidhinder_trend}

#natuurBuurt

{#natuurBuurt}

Grondgebruik per gemeente

De kaart laat het percentage zien van het totale oppervlakte dat in de gemeentes in geselecteerde regio's wordt gebruikt voor natuur, recreatie of binnenwater. De cijfers in deze tabel (link onderin de kaart) zijn gebaseerd op de kaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) . Deze tabel laat de totalen zien per grondgebruik, specifiekere gebruiken zijn beschikbaar op de Atlas Leefomgeving en CBS Statline.

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording
Details over ‘Fysieke omgeving’ en de gebruikte databronnen en methoden staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites