Fysieke omgeving in {gemeente} en {vergelijk}

#geluidshinder

{#geluidshinder}

Geluidsbelasting in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat het percentage personen zien dat in een regio wordt blootgesteld aan verschillende geluidsniveaus. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidkaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De tabel bevat het percentage aan geluid blootgestelde mensen (per blootstellingscategorie, gemeten in decibellen) voor weg- en treinverkeer. Om de gemiddelden te berekenen worden de LDEN (etmaal) en LNIGHT (nacht) standaarden gebruikt. Boven de figuur kan er gekozen worden tussen weg- en treinverkeer en etmaal en nacht.

Bron: Atlas Leefomgeving, RIVM StatLine 2016