Het aantal mensen welke de diagnose kanker krijgt, stijgt jaarlijks. In 2019 ging het om ruim 118.000 nieuwe diagnoses en in 2023 zal dit naar verwachting stijgen naar 156.000 diagnoses. Dit zal leiden tot een sterke stijging in de zorgkosten voor mensen met kanker. Aanpassingen van leefstijl op bepaalde risicofactoren kunnen op langere termijn het aantal patiënten met kanker verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan roken, alcoholconsumptie, overgewicht, beweging, blootstelling aan uv-straling en bepaalde voedingsmiddelen (zie een aantal van deze leefstijlindicatoren hierboven). Daarnaast is het verbeteren van de zorg voor mensen met kanker gewenst om de ervaren kwaliteit van zorg en van leven van deze patiënten te verbeteren.

We delen de beschikbare indicatoren voor deze doelgroep als volgt in: 

Voor een overzicht van de vijfjaaroverleving van Nederland versus andere landen en een uitgebreid overzicht van indicatoren die in ziekenhuizen gescoord worden verwijzen we door naar de desbetreffende bronwebsites omdat de data zich niet goed lenen voor een uitsplitsing op deze pagina:

Regio filter

{@basisbeeld}

Prevalentie kanker

Deze grafiek toont het aantal levende mensen in 2021 of 2022 waar in de voorgaande vijf jaar een vorm van kanker is vastgesteld. Deze diverse groep bestaat uit personen die inmiddels genezen zijn van hun ziekte, tot aan mensen waarbij net de diagnose kanker is gesteld. In de grafiek wordt het aantal per 10.000 inwoners weergegeven. De gegevens komen uit de Nederlandse Kankerregistratie, en zijn beschikbaar op landelijk en zorgkantoor niveau.

#kanker_prevalentie

{#kanker_prevalentie}

Incidentie kanker

Deze grafieken tonen het aantal nieuwe diagnoses van een vorm van kanker. In de eerste grafiek wordt het aantal per 10.000 inwoners in 2020 of 2021 weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

In de tweede grafiek worden de incidentiecijfers van 2021 per leeftijd en geslacht weergegeven en kan het type kanker geselecteerd worden. De gegevens komen uit de Nederlandse Kankerregistratie, en zijn beschikbaar op landelijk en zorgkantoor niveau.

#kanker_incidentie

{#kanker_incidentie}

#kanker_incidentie-leeftijd

{#kanker_incidentie_leeftijdspiramide}

Leefstijl: roken

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio('s) het percentage rokers. De kaart toont het percentage rokers naar gemeente, de trendgrafiek toont de ontwikkeling van het percentage rokers over de tijd.

Roken refereert naar het percentage personen van 18 jaar en ouder dat de vraag 'Rookt u weleens?' beantwoordt met 'ja', exclusief het gebruik van een elektronische sigaret.

#roken_kaart

{#roken_kaart}

#roken_trend

{#roken_trend}

Leefstijl: alcohol

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio('s) de  status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent alcoholgebruik.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Voldoen aan de alcoholrichtlijn', 'Overmatige drinker', 'Zware drinker'. De trendgrafiek toont de ontwikkeling over de tijd voor deze indicatoren. Overmatig drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) of meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) drinkt. Zwaar drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Alcohol gebruik volgens de richtlijn is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

#alcohol_kaart

{#alcohol_kaart}

#alcohol_trend

{#alcohol_trend}

Leefstijl: gewicht

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio(’s) de status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent overgewicht. Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: ‘Overgewicht’ of ‘Ernstig overgewicht (obesitas). De trendgrafiek toont de ontwikkeling over de tijd voor deze indicatoren.

Overgewicht betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) van 25,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.

#gewicht_kaart

{#gewicht_kaart}

#gewicht_trend

{#gewicht_trend}

Leefstijl: sport en bewegen

Deze twee figuren presenteren het aandeel mensen van 18 jaar en ouder dat sport en beweegt volgens de Beweegrichtlijn en het aandeel dat ten minste één keer per week een sport beoefend, per gemeente in de geselecteerde regio(’s). Ook kunt u een keuze maken voor de weergave van het percentage personen tussen de 18 en 65 jaar dat minimaal een deel van het traject naar werk of school lopend, fietsend of allebei aflegt.

De Beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. 
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

#sport_bewegen_kaart

{#sport_bewegen_kaart}

#sport_bewegen_trend

{#sport_bewegen_trend}

Deelname aan bevolkingsonderzoek

Deelname aan bevolkingsonderzoek

Deze grafiek toont het percentage van uitgenodigden die deel hebben genomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, darmkanker of baarmoederhalskanker. Het percentage is berekend op het aantal personen die uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. De gegevens zijn beschikbaar op zorgkantoorniveau en landelijk niveau.

#kanker_onderzoek

{#kanker_onderzoek}

Overleving van patiënten met kanker

De volgende grafieken tonen het relatieve 1-jaars overlevingspercentage van verschillende kankersoorten. De relatieve overleving is de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Relatieve overleving is een benadering voor kankerspecifieke sterfte.

In de eerste grafiek kan de overleving naar geslacht en naar leeftijdsgroepen worden weergegeven. In de tweede grafiek is de trend over de tijd weergegeven.

#kanker_overleving

{#kanker_overleving}

#kanker_overleving_bi

{#kanker_overleving_bi}

Mijn kwaliteit van leven

Mijn kwaliteit van leven

Deze grafiek toont de gemiddelde score die mensen met (zelfgerapporteerde) kanker en/of bloedziekte aan hun kwaliteit van leven geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_kanker_MKVL

{#IZA_kanker_MKVL}

Passende professionele hulp

Deze grafiek toont de gemiddelde score die mensen met een (zelfgerapporteerde) kanker en/of bloedziekte aan de stelling 'ik krijg professionele hulp die bij mij past' geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden weergegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar geslacht. Voor uitsplitsingen naar leeftijd en opleidingsniveau zijn de subgroepen te klein (n<100). De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_kanker_profhulp

{#IZA_kanker_profhulp}