Nederland heeft een zeer grote groep mensen met hart- en vaatziekten: circa 1,9 miljoen mensen. Daarnaast is de verwachting dat dit aantal gaat groeien naar 3 miljoen mensen, door onder andere demografische ontwikkelingen. Hart- en vaatziekten veroorzaken veel ziekenhuisopnames: elke dag worden ongeveer 640 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte. Zo’n 9% van de mensen op de spoedeisende hulp komt met klachten door hart- en vaatziekten. Aanpassingen van leefstijl op bepaalde risicofactoren kunnen op langere termijn het aantal patiënten met hart- en vaatziekten verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan roken, alcoholconsumptie, overgewicht, beweging en bepaalde voedingsmiddelen.

We delen de beschikbare indicatoren voor deze doelgroep als volgt in: 

Regio filter

{@basisbeeld}

Incidentie en prevalentie van hart-vaat ziekten

De volgende grafieken tonen informatie over de incidentie en prevalentie van drie soorten hart-vaat ziekten, namelijk Acuut Coronair Syndroom (ACS), beroerte en hartfalen. De data van de geselecteerde regio(‘s) worden in beide grafieken vergeleken met Nederland.

Het eerste staafdiagram toont de incidentie of prevalentie per 10.000 inwoners voor verschillende jaren, die kunnen worden geselecteerd boven de grafiek. De tweede visualisatie toont de incidentie en prevalentie per leeftijdscategorie, per 10.000 inwoners. Boven de grafiek kunnen daarnaast het geslacht en de drie soorten hart-vaat aandoeningen worden geselecteerd. 

#hart_vaat_prev_inc

{#hart_vaat_prev_inc} {#hart_vaat_prev_inc_leeftijd}

Leefstijl: roken

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio('s) het percentage rokers. De kaart toont het percentage rokers naar gemeente, de trendgrafiek toont de ontwikkeling van het percentage rokers over de tijd.

Roken refereert naar het percentage personen van 18 jaar en ouder dat de vraag 'Rookt u weleens?' beantwoordt met 'ja', exclusief het gebruik van een elektronische sigaret.

#roken_kaart

{#roken_kaart}

#roken_trend

{#roken_trend}

Leefstijl: alcohol

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio('s) de  status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent alcoholgebruik.
Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: 'Voldoen aan de alcoholrichtlijn', 'Overmatige drinker', 'Zware drinker'. De trendgrafiek toont de ontwikkeling over de tijd voor deze indicatoren. Overmatig drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) of meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) drinkt. Zwaar drinken betreft het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Alcohol gebruik volgens de richtlijn is het percentage personen van 18 jaar en ouder dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

#alcohol_kaart

{#alcohol_kaart}

#alcohol_trend

{#alcohol_trend}

Leefstijl: gewicht

Deze twee figuren tonen voor de geselecteerde regio(’s) de status van verschillende leefstijlindicatoren omtrent overgewicht. Via het menu boven de kaart kunt u een leefstijlindicator kiezen: ‘Overgewicht’ of ‘Ernstig overgewicht (obesitas). De trendgrafiek toont de ontwikkeling over de tijd voor deze indicatoren.

Overgewicht betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) van 25,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) betreft het percentage personen van 18 jaar en ouder met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.

#gewicht_kaart

{#gewicht_kaart}

#gewicht_trend

{#gewicht_trend}

Leefstijl: sport en bewegen

Deze twee figuren presenteren het aandeel mensen van 18 jaar en ouder dat sport en beweegt volgens de Beweegrichtlijn en het aandeel dat ten minste één keer per week een sport beoefend, per gemeente in de geselecteerde regio(’s). Ook kunt u een keuze maken voor de weergave van het percentage personen tussen de 18 en 65 jaar dat minimaal een deel van het traject naar werk of school lopend, fietsend of allebei aflegt.

De Beweegrichtlijn voor volwassenen is als volgt gedefinieerd:

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. 
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

#sport_bewegen_kaart

{#sport_bewegen_kaart}

#sport_bewegen_trend

{#sport_bewegen_trend}

Complicaties CEA en AAA operatie/interventie

Complicaties CEA en AAA operatie/interventie

De grafiek toont informatie over drie uitkomstindicatoren betreffende twee operaties. De uitkomstindicatoren- en operatieopties kunnen worden geselecteerd in de keuzebalken boven de grafiek.

De operatieopties betreffen een ingreep bij vernauwing in de halsslagader (carotis-endarterieëctomie (CEA)) en een operatie/interventie bij een verwijding van de buikslagader (abdominaal aorta aneurysma (AAA)).  De uitkomstindicatoren betreffen ‘Textbook outcome’, complicatie en mortaliteit. ‘Textbook outcome’ is een samengestelde indicator en beschrijft het percentage patiënten zonder ongewenste uitkomst tijdens de operatie/interventie en de nazorg. De indicator ‘complicaties’ is het percentage patiënten met een complicatie binnen 30 dagen na de operatie/interventie. Mortaliteit is het percentage patiënten dat overlijdt binnen 30 dagen of tijdens de ziekenhuisopname na de operatie/interventie.

#complicaties-cea-aaa

{#complicaties-cea-aaa}

Sterfte hart- en vaatziekten

De grafiek geeft inzicht in de sterftecijfers over ziekten van hart en vaatstelsel door het percentage hiervan weer te geven ten opzichte van de totale sterfte.

#sterfte-hart-vaat

{#sterfte-hart-vaat}

Ziekenhuisopnames bij acuut hartfalen

De grafieken tonen informatie over het aantal ziekenhuisopnames met de hoofddiagnose ‘acuut hartfalen’ op basis van declaratiedata. Het aantal ziekenhuisopnames wordt weergegeven per leeftijdscategorie.

De staafdiagram toont het aantal ziekenhuisopnames per leeftijdscategorie, per 10.000 inwoners. Het aantal opnames in de geselecteerde regio(‘s) wordt vergeleken met Nederland.

De tweede visualisatie toont de ontwikkeling van opnames, in percentages per leeftijdscategorie, van een regio door de tijd. Als meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek.

#acuut_hartfalen

{#acuut_hartfalen_leeftijd}

#acuut_hartfalen-trend

{#acuut_hartfalen_leeftijd_trend}

Mijn kwaliteit van leven

Mijn kwaliteit van leven

Deze grafiek toont de gemiddelde score die mensen met een (zelfgerapporteerde) hartaandoening aan hun kwaliteit van leven geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_hartvaat_MKVL

{#IZA_hartvaat_MKVL}

Passende professionele hulp

Deze grafiek toont de gemiddelde score die mensen met een (zelfgerapporteerde) hartaandoening aan de stelling 'ik krijg professionele hulp die bij mij past' geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_hartvaat_profhulp

{#IZA_hartvaat_profhulp}