Zoals in het IZA staat beschreven, heeft Nederland een zeer grote groep mensen met psychische klachten: circa 1,4 miljoen mensen met een psychische stoornis in 2019 (op basis van zorggebruik). Recente cijfers uit de NEMESIS Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study)-3 laten zelfs zien dat bijna 3,3 miljoen volwassenen een psychische aandoening hebben gehad in de 12 maanden voor de meting. Deze doelgroep is gekozen om te monitoren, omdat het aantal mensen met psychische problematiek groeit en de schaarste onder personeel stijgt. 

We delen de beschikbare indicatoren voor deze doelgroep als volgt in: 

Regio filter

{@basisbeeld}

Prevalenties en incidenties in de Geestelijke Gezondheidszorg

Deze grafiek laat het aantal patiënten met psychische problematiek zien op basis van het zorggebruik. Het zorggebruik is uitgesplitst per zorgsoort. De zorgsoorten zijn: de consulten met de praktijkondersteuner GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) (inclusief segment 3-verrichtingen), de basis GGZ, de specialistische GGZ met verblijf en zonder verblijf en de langdurige GGZ in de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)) en in de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)) (pakket B en W). De verschillende zorgsoorten kunnen boven de grafiek worden geselecteerd.

De visualisatie vergelijkt de incidentie en prevalentie van de geselecteerde regio(’s) met Nederland. De prevalentie betreft het totale aantal zorggebruikers en de incidentie betreft het totale aantal nieuwe zorggebruikers.

#ggz_prev_inci

{#ggz_prev_inci}

Vóórkomen van enige psychische aandoening en onvervuld zorggebruik

De eerste grafiek richt zich op het landelijke percentage mensen met enige psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden, ongeacht of ze zorg gebruiken. De tweede grafiek toont het landelijke percentage mensen met een onvervulde zorgbehoefte die betrekking heeft op psychische of alcohol- of drugsproblemen. De data is verzameld van november 2019 tot en met maart 2022.

De cijfers zijn te bekijken over verschillende categorieën, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen. Deze kunnen boven de grafiek worden geselecteerd. Bij de eerste grafiek kan daarnaast worden gekozen om de cijfers voor mannen of vrouwen te bekijken.

#voorkomen_psych

{#voorkomen_psych}

#onverv_zorg

{#onverv_zorg}

Consumer Quality Index cijfer Geestelijke- en Verslavingszorg

Consumer Quality Index cijfer Geestelijke- en Verslavingszorg

Deze indicator, afkomstig van de Consumer Quality Index (CQI), geeft weer hoe patiënten gemiddeld de zorg in de ambulante geestelijke en verslavingszorg hebben ervaren. Voor deze indicator zijn de resultaten op de vraag ‘Welk cijfer geeft u aan de behandeling?’ van de Transparantiekalender gebruikt. Deze vraag kan gescoord worden op een schaal van 1 tot 10 (heel erg slechte behandeling tot uitstekende behandeling).

#cq_index

{#cq_index}

Wachttijd voor de GGZ

Deze figuur toont de wachttijd voor verschillende diagnosen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) per regio. Als er meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek. De wachttijd is daarnaast weergegeven in weken en opgedeeld in de wachttijd tot de intake en de wachttijd tot de start van de behandeling.

#ggz_wachttijden

{#ggz_wachttijden}

Mijn kwaliteit van leven

Mijn kwaliteit van leven

Deze grafiek toont de gemiddelde score die mensen met (zelfgerapporteerde) psychische problematiek aan hun kwaliteit van leven geven. Er kan een score van 1-10 worden gegeven. De gemiddelde scores worden voor de totale groep weergegeven, en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Subgroepen waar niet genoeg respondenten in vallen (n<100) worden niet weergegeven. De gegevens komen uit het landelijk vragenlijstonderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#IZA_psychprob

{#IZA_psychprob}

Aantal wachtenden in de Geestelijke Gezondheidszorg

Deze grafiek toont het uniek aantal wachtenden binnen de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), opgesplitst naar het aantal wachtenden dat korter of langer dan de Treeknorm op de wachtlijst staat. Het aantal wachtenden wordt voor de totale groep weergegeven en uitgesplitst naar wachtend op een aanmeldgesprek en wachtend op een behandeling. Het aantal wachtenden is een onderschatting, het gaat om cijfers van 85% van de totale GGZ markt. De gegevens komen van de ‘informatiekaart wachttijden GGZ’ van de Nederlandse Zorgautoriteit, en zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar.

#ggz_wachtenden

{#ggz_wachtenden}