Bij ‘factsheets’ vindt u een nieuwe thematische pagina, namelijk over Acute Zorg. Deze dynamische rapportage toont gegevens over acute zorg en geeft inzichten in, en duiding van, verschillende vormen van acute zorg relevant voor regionale coördinatie en sturing, onder andere de ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-plannen. Alle indicatoren zijn beschikbaar op ROAZ-niveau en worden vergeleken met cijfers voor geheel Nederland. Achterliggende bronnen en cijfers zijn ook te raadplegen via data.rivm.nl. Voor enkele cijfers zijn ook lagere regioniveaus beschikbaar zoals per gemeente, bijvoorbeeld over consulten bij huisartsenposten (Avond-Nacht-Weekendconsulten), spoedeisende zorgvragen in het ziekenhuis en bevallingen; deze vindt u op de thema pagina voor Zorggebruik.