Onder constructie: Teksten, figuren en data zijn nog niet definitief

Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start

Logo Kansrijke Start

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om met beleidsmakers, bestuurders en professionals te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Door dezelfde indicatoren te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken kunnen lokale coalities ook van elkaar leren, door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een aantal indicatoren die door de experts zijn geselecteerd, zijn nog in ontwikkeling. Zodra hiervoor data beschikbaar komen zullen ze worden opgenomen in de set. De regio indeling zal ook binnenkort worden toegevoegd.

Deze factsheet toont de belangrijkste resultaten in een aantal grafieken. Er  kan daarbij een keuze worden gemaakt uit een gemeente en één van de indicatoren per fase van het Actieprogramma Kansrijke Start (voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte). Door op de legenda te klikken, kunnen lijnen in de grafiek aan- en uitgezet worden. Indien er in een gemeente geen gegevens zichtbaar zijn, betekent dit dat er minder dan 10 personen op deze indicator zijn. In verband met bescherming van privacy kunnen deze gegevens niet gepubliceerd worden.

Voor de zwangerschap

Voor meer informatie over de indicatoren, zoals teller en noemer, klik hier.

Indicatoren die momenteel beschikbaar zijn:

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid in uw gemeente

 • Percentage vrouwen en mannen in reproductieve leeftijd (19-45 jaar) met psychische of psychiatrische problemen
 • Percentage vrouwen en mannen in de reproductieve leeftijd (19-45 jaar) woonachtig in een wijk met een lage leefbaarheidsscore
 • Percentage laaggeletterden onder jongeren (<30 jaar) zonder partner en kinderen

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid / effect van beleid

 • Percentage vrouwen en mannen in de reproductieve leeftijd (19-45 jaar) met problematische schulden
 • Percentage vrouwen in de reproductieve leeftijd (19-45 jaar) dat rookt

Binnenkort beschikbaar

 • Percentage gezinnen bereikt met een preconceptieconsult of kinderwensspreekuur
 • Percentage vrouwen en mannen in de reproductieve leeftijd (19-45 jaar) dat last heeft van heel veel stress

#ksLijnVoor

{#ksLijnVoor}

Tijdens de zwangerschap

Voor meer informatie over de indicatoren, zoals teller en noemer, klik hier.

Indicatoren die momenteel beschikbaar zijn:

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid in uw gemeente

 • Percentage zwangere vrouwen met psychische of psychiatrische problemen

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid / effect van beleid

 • Percentage zwangere vrouwen met problematische schulden in jaar van bevalling
 • Percentage zwangere vrouwen in een zeer kwetsbare situatie (3 of meer risicofactoren)
 • Percentage zwangere vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap

Binnenkort beschikbaar

 • Percentage zwangere vrouwen waarbij zwangerschapsbegeleiding na de 10e week van de zwangerschap startte

#ksLijnTijdens

{#ksLijnTijdens}

Na de geboorte

Voor meer informatie over de indicatoren, zoals teller en noemer, klik hier.

Indicatoren die momenteel beschikbaar zijn:

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid in uw gemeente

 • Percentage kinderen 0-2 jaar dat opgroeit in een gezin waar ouders te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen
 • Percentage kinderen geboren in een gezin waarvan één of beide ouders een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft

Indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid / effect van beleid

 • Percentage kinderen dat geboren wordt in een gezin met problematische schulden
 • Percentage kinderen dat geboren wordt in een gezin in een zeer kwetsbare situatie (3 of meer risicofactoren)
 • Percentage kinderen met een vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap
 • Aantal uithuisplaatsingen van kinderen voor het tweede levensjaar (per 1000)

Binnenkort beschikbaar

 • Percentage gezinnen dat geen gebruik maakt van kraamzorg

#ksLijnNa

{#ksLijnNa}

Vragen en Verantwoording

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen neem contact op via kansrijkestart@rivm.nl.

 

Verantwoording en aanvullende informatie

De indicatorenset voor de lokale monitor Kansrijke Start is ontwikkeld aan de hand van een Delphi studie. In de factsheet is het volledige proces van de ontwikkeling beschreven.

Het dashboard dat voor u ligt is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met elf lokale coalities die deelnemen aan het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start overleg.

Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur (DIAPER).

Meer (praktische) informatie over het monitoren van Kansrijke Start kunt u vinden via de website van het RIVM.