Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start

Logo Kansrijke Start

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om met beleidsmakers, bestuurders en professionals te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Door dezelfde indicatoren te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken kunnen lokale coalities ook van elkaar leren, door hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze pagina toont de indicatoren uit de indicatorenset die momenteel beschikbaar zijn in grafieken. Er kan daarbij een keuze worden gemaakt voor een gemeente en één van de indicatoren. Deze indicatoren zijn ingedeeld in de fasen van het Actieprogramma Kansrijke Start (voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte) . Indien er in een gemeente geen gegevens zichtbaar zijn, betekent dit dat er in dat jaar geen gegevens beschikbaar zijn voor de indicator of dat er minder dan 10 personen zijn in één van de categorieën. In verband met bescherming van privacy kunnen deze gegevens niet gepubliceerd worden.  

Regio filter

{@kansrijke-start}

#ksLijnVoor

{#ksLijnVoor}

Voor de zwangerschap

Voor de zwangerschap

Indicatoren voor de zwangerschap geven inzicht in het aantal vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd in een mogelijk kwetsbare situatie. Het geeft dus inzicht in kwetsbaarheid in uw gemeente. Een aantal hiervan kunnen ook gebruikt worden voor inzicht in effect van beleid (‘percentage vrouwen (19-45) dat rookt’ en ‘percentage vrouwen en mannen (19-45 jaar) met problematische schulden’) .

De weergegeven indicator is {ksLijnVoor.description}.

#ksLijnTijdens

{#ksLijnTijdens}

Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap

Indicatoren tijdens de zwangerschap geven inzicht in het aantal zwangeren in een mogelijk kwetsbare situatie. Het geeft dus inzicht in kwetsbaarheid in uw gemeente. Een aantal hiervan kunnen ook gebruikt worden voor inzicht in effect van beleid (percentage zwangere vrouwen met problematische schulden, in een zeer kwetsbare situatie, dat rookt of waarbij de zwangerschapsbegeleiding na de 10e week van de zwangerschap startte).

De weergegeven indicator is {ksLijnTijdens.description}.

#ksLijnNa

{#ksLijnNa}

Na de geboorte

Na de zwangerschap

Indicatoren na de geboorte geven inzicht in het aantal jonge ouders in een mogelijk kwetsbare situatie. Het geeft dus inzicht in kwetsbaarheid in uw gemeente. Een aantal hiervan kunnen ook gebruikt worden voor inzicht in effect van beleid (percentage kinderen dat geboren wordt in een gezin met problematische schulden of in een gezin in een zeer kwetsbare situatie, percentage kinderen met een vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap, aantal uithuisplaatsingen en percentage gezinnen dat geen gebruik maakt van kraamzorg).

De weergegeven indicator is {ksLijnNa.description}.

#kraamzorg

{#kraamzorg_kaart}

Kraamzorg

Deze figuur toont het gebruik van kraamzorg. De kaart bevat per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal zwangerschappen wat leidt tot een of meerdere levendgeborenen waarvan de moeder geen declaratie voor kraamzorg had in de periode ná de geboorte t.o.v. het totaal aantal zwangerschappen wat leidt tot een of meerdere levendgeborenen.

De cijfers zijn gebaseerd op de Vektis declaraties en het aantal levendgeborenen in CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)(Centraal Bureau voor de Statistiek).

Vragen en Verantwoording

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen neem contact op via kansrijkestart@rivm.nl.

Verantwoording en aanvullende informatie

De indicatorenset voor de lokale monitor Kansrijke Start is ontwikkeld aan de hand van een Delphi studie. In de factsheet is het volledige proces van de ontwikkeling beschreven. Een aantal indicatoren die door de experts zijn geselecteerd, zijn nog in ontwikkeling. Zodra hiervoor data beschikbaar komen, worden ze opgenomen in de set. De regio-indeling zal ook binnenkort worden toegevoegd.
Het dashboard dat voor u ligt is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met elf lokale coalities die deelnemen aan het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start overleg. Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur (DIAPER). De onderliggende bron van de data wordt in de beschrijvende tekst genoemd.
Meer (praktische) informatie over het monitoren van Kansrijke Start kunt u vinden via de website van het RIVM.  

Aanvullende informatie op andere websites

Levensfase | zorg rond de geboorte | De Staat van Volksgezondheid en Zorg
Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging | Volksgezondheid en Zorg

Zorggegevens.nl | geboortezorgbronnen