Icoon gezondheid en leefstijl

Op deze pagina vindt u data over de gezondheid en leefstijl van inwoners in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van hoe het gesteld is met de gezondheid en leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Trend in (zeer) goed ervaren gezondheid
  • De als (zeer) goed ervaren gezondheid per buurt in 2020.
  • Trend in personen met één of meer aandoeningen uitgesplitst naar personen met één aandoening of twee of meer aandoeningen.
  • Trend in prevalentie van aandoening voor de diagnoses angststoornissen, perifere artrose, beroerte, COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), coronaire hartziekten, dementie, diabetes, longkanker, nek- en rugklachten en stemmingsstoornissen.
  • Trend in prevalentie van aandoening uitgesplitst naar alle hierboven vermelde aandoeningen.
  • Trend in de leefstijlindicatoren roken(soms), overmatig alcoholgebruik en overgewicht (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)>25)
  • Trend in sport en bewegen geselecteerd naar de indicatoren 'wekelijkse sporters' en 'voldoen aan de beweegrichtlijn".

#trendErvarenGezondheid

{#trendErvarenGezondheid}

Trend in (zeer) goed ervaren gezondheid in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} het percentage personen van 20 jaar en ouder dat hun gezondheid als 'zeer goed' of 'goed' ervaart.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

#ervarenGezondheid

{#ervarenGezondheid}

(Zeer) goed ervaren gezondheid per buurt in {gemeente} 2020

Deze kaart toont voor de gemeente {gemeente} het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken.

#morbiditeit

{#morbiditeit}

Trend in aantal personen met één of meer aandoeningen in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente Haarlem de ontwikkeling van het aantal personen met één of meer aandoeningen. Via het menu boven de grafiek kunt u de gewenste weergave selecteren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

#prevalentieAandoeningen

{#prevalentieAandoeningen}

Trend in prevalentie van aandoeningen in {gemeente}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van een aantal geselecteerde aandoeningen in {gemeente} als percentage van de totale bevolking. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

#aandoeningPerGemeente

{#aandoeningPerGemeente}

Trend in prevalentie van aandoening in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage mensen van de totale bevolking in {gemeente} en {vergelijk} dat de geselecteerde aandoening heeft. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor een bepaalde aandoening selecteren.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

#leefstijl

{#leefstijl}

Trend in leefstijlindicatoren in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} de ontwikkeling van verschillende leefstijlindicatoren. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

#sport_bewegen

{#sport_bewegen}

Sport en bewegen in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek toont voor de gemeente {gemeente} de ontwikkeling van de indicatoren 'Wekelijkse sporters' en 'Voldoen aan de beweegrichtlijn'. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm .

Verantwoording en aanvullende informatie

Verantwoording

Details over ‘Zorggebruik bij chronische aandoening’ staan op de pagina Verantwoording

Aanvullende informatie op andere websites