Icoon sociale omgeving

Op deze pagina vindt u data over de sociale omgeving in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de sociale omgeving en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

  • Sociaal kapitaal per buurt geeft het aandeel weer van de bevolking met een mantelzorger, het percentage dat eenzaamheid ervaart, matig/veel regie over het eigen leven heeft en het percentage dat vrijwilligerswerk doet.
  • Trend in eenzaamheid onder de bevolking van 20 jaar en ouder.
  • Trend in regie over het eigen leven onder de bevolking van 20 jaar en ouder.

#participatie

{#participatie}

Sociaal kapitaal per buurt in {gemeente}

Deze kaart presenteert het sociaal kapitaal per buurt in {gemeente} als een percentage van de totale bevolking van de gemeente van 19 jaar en ouder. U kunt boven in de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel van de bevolking met een mantelzorger, het percentage dat eenzaamheid ervaart, en het percentage dat vrijwilligerswerk doet. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken.

#eenzaam

{#eenzaam}

Trend in eenzaamheid in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat eenzaam is. 
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#regie

{#regie}

Trend in regie over het eigen leven in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat regie over het eigen leven heeft.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.