Op deze pagina vindt u data over de sociale omgeving in de regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de sociale omgeving en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

#ses

{#ses}

Sociaaleconomische status (SES-WOA) per regio

Deze kaart toont per gemeente in regio {regio} de gemiddelde sociaaleconomische status (SES-WOA). De SES-WOA score is voor het eerst bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio. Een hogere score reflecteert een hogere sociaaleconomische status. Meer informatie over de SES-WOA score is te vinden op deze website van het CBS

#eenzaam

{#eenzaam}

Eenzaamheid

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de regio {regio} en Nederland dat eenzaam is. 
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#regie

{#regie}

Regie over het eigen leven

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de regio {regio} en Nederland dat regie over het eigen leven heeft.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#participatie

{#participatie}

Sociaal kapitaal per regio

Deze kaart presenteert het sociaal kapitaal per gemeente in de regio {regio} als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. U kunt boven in de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel mantelzorgers in de bevolking, het percentage dat eenzaamheid ervaart en het percentage dat vrijwilligerswerk doet. 

#inkomen

{#inkomen}

Inkomensverdeling

De grafiek toont de verdeling van huishoudinkomens in 5 groepen, de zogeheten inkomenskwintielen. Ieder kwintiel bevat op landelijk niveau 20% van alle huishoudens. Het eerste kwintiel betreft de huishoudens met een laag inkomen, terwijl het vijfde kwintiel de hoogste inkomens omvat. Het inkomen is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Zoals in de grafiek is te zien, zijn voor heel Nederland alle huishoudens dus gelijk verdeeld over de kwintielen, maar per gemeente is de situatie anders verdeeld. Regio's met relatief veel huishoudens met een hoog inkomen hebben bijvoorbeeld een vijfde kwintiel dat hoger is dan 20% en een eerste kwintiel dat juist lager is dan 20%.

#moeiteRondkomen

{#moeiteRondkomen}

Moeite met rondkomen per regio

Deze kaart presenteert per gemeente in regio {regio} het aantal personen dat moeite heeft met rondkomen, als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om de mensen die aangaven de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite te hebben gehad met rondkomen.