Icoon sociale omgeving

Op deze pagina vindt u data over de sociale omgeving in de gemeente(n) en regio van uw keuze. Op basis van verschillende indicatoren krijgt u een beeld van de sociale omgeving en hoe dat in de toekomst zal zijn.

Selecteer hieronder de gemeente(n) en regio-indeling waarover u informatie wilt. 

De volgende indicatoren staan op deze pagina:

#ses

{#ses}

Sociaaleconomische status (SES-WOA) per wijk

Deze kaart toont per wijk in {gemeente} de gemiddelde sociaaleconomische status (SES-WOA). De SES-WOA score is voor het eerst bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende wijk. Een hogere score reflecteert een hogere sociaaleconomische status. Meer informatie over de SES-WOA score is te vinden op deze website van het CBS.

#eenzaam

{#eenzaam}

Trend in eenzaamheid in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat eenzaam is. 
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#regie

{#regie}

Trend in regie over het eigen leven in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat regie over het eigen leven heeft.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2016 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#participatie

{#participatie}

Sociaal kapitaal per buurt in {gemeente}

Deze kaart presenteert het sociaal kapitaal per buurt in Haarlem als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. U kunt boven in de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel mantelzorgers in de bevolking, het percentage dat eenzaamheid ervaart en het percentage dat vrijwilligerswerk doet. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken. 

#inkomen

{#inkomen}

Inkomensverdeling in {gemeente} en {vergelijk}

De grafiek toont de verdeling van huishoudinkomens in 5 groepen, de zogeheten inkomenskwintielen. Ieder kwintiel bevat op landelijk niveau 20% van alle huishoudens. Het eerste kwintiel betreft de huishoudens met een laag inkomen, terwijl het vijfde kwintiel de hoogste inkomens omvat. Het inkomen is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Zoals in de grafiek is te zien, zijn voor heel Nederland alle huishoudens dus gelijk verdeeld over de kwintielen, maar per gemeente is de situatie anders verdeeld. Gemeenten met relatief veel huishoudens met een hoog inkomen hebben bijvoorbeeld een vijfde kwintiel dat hoger is dan 20% en een eerste kwintiel dat juist lager is dan 20%.

#moeiteRondkomen

{#moeiteRondkomen}

Moeite met rondkomen per buurt in {gemeente}

Deze kaart presenteert per buurt in {gemeente} het aantal personen dat moeite heeft met rondkomen, als een percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om de mensen die aangaven de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite te hebben gehad met rondkomen. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken.