Sociale omgeving in {gemeente} en {vergelijk}

#eenzaam

{#eenzaam}

Trend in eenzaamheid in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat eenzaam is. 
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#regie

{#regie}

Trend in regie over het eigen leven in {gemeente} en {vergelijk}

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten {gemeente} en {vergelijk} dat regie over het eigen leven heeft.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

#participatie

{#participatie}

Sociaal kapitaal per buurt in {gemeente}

Deze kaart presenteert het sociaal kapitaal per buurt in {gemeente} als een percentage van de totale bevolking van de gemeente van 19 jaar en ouder. U kunt boven in de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel van de bevolking met een mantelzorger, het percentage dat eenzaamheid ervaart, en het percentage dat vrijwilligerswerk doet. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per buurt bekijken.