Op Regiobeeld.nl zijn de data beschikbaar voor een aantal verschillende regionale indelingen. Zo kunt u de cijfers bekijken die voor u het meest relevant zijn. Omdat de verschillende regionale indelingen allemaal net iets anders zijn, laten we op deze pagina zien welke regio’s er per regionale indelingen zijn.

Kaart en lijst met beschrijvingen (info)

{#regioSelect} {#mapRegioindelingen}

Regio's

COROP

De Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma (COROP) heeft in 1970 40 COROP-gebieden vastgesteld. De COROP-gebieden zijn ontwikkeld op basis van het nodale principe (een 'kern' met verzorgingsgebied of regiofunctie), waarbij de forenzenstromen als basis hebben gediend.

Bron: CBS

GGD-regio’s

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) in Nederland beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van alle Nederlandse inwoners. Dit is een wettelijke taak van gemeenten die wordt uitgevoerd door regionaal georganiseerde GGD’en.

Bron: CBS

Gemeenten

Alle Nederlandse gemeenten volgens de indeling van 2018??

Bron: CBS

Krimp- en anticipeerregio

Sommige regio’s hebben te maken met afname van het aantal inwoners of huishoudens. Deze regio’s noemen we krimpregio’s. Ook bestaan er anticipeerregio’s. Deze regio’s hebben nog niet met bevolkingsafname te maken, maar krijgen hier in de toekomst wel mee te maken.

Bron: RIVM

Provincie

Nederland is ingedeeld in twaalf provincies. De provincies vormen de bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten.

Bron: CBS

RegioPlus Arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktregio’s zijn gebaseerd op de veertien regionale werkgeversorganisaties in de sector Zorg en Welzijn. De veertien regionale organisaties zijn verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus.

Bron: CBS

Veiligheidsregio

In de 25 veiligheidsregio’s werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Bron: CBS

Zorgkantoorregio

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. De kantoren werken zelfstandig, maar werken nauw samen met de grootste zorgverzekeraar in de betreffende regio.

Bron: CBS

{#regioListContainer}