Op de thema pagina voor Sociale omgeving hebben we twee figuren die het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december tonen. De kaart presenteert per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.

Daaronder tonen twee figuren het aantal huishoudens met (instroom in) geregistreerde problematische schulden. De kaart presenteert per gemeente in de geselecteerde regio's het aantal per 10.000 inwoners. De lijngrafiek geeft de trends door de tijd. De tabellen onder de grafieken geven de absolute aantallen.