De indicatoren uit de gezondheidsmonitor zijn geactualiseerd met gegevens van 2022. Ook zijn, indien beschikbaar, trendcijfers vanaf 2012 toegevoegd. Het gaat om de grote enquete Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) die elke vier jaar wordt gehouden onder de Nederlandse bevolking. In 2022 hebben ruim 365.000 mensen de enquête ingevuld. Het gaat om indicatoren van leefstijl zoals roken, alcoholgebruik en gewicht, sociale omgeving zoals eenzaamheid en fysieke omgeving als geluidhinder.