Een aantal bronnen zijn bijgewerkt. Zo is eind vorig jaar de nieuwe Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 beschikbaar gekomen. Deze is met de SMAP-methodiek verwerkt om voor heel Nederland inzicht te geven in de gegevens tot op wijk/buurt niveau. Diverse grafieken in Regiobeeld.nl zijn hierop gebaseerd en dus voorzien van deze update.

Verder zijn er CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-gegevens over de inkomensverdeling opgenomen in het thema ‘Bevolkingsontwikkeling’ en zijn de Medisch Specialistische Zorg grafieken nu zowel beschikbaar als aantal patiënten naast de al eerder beschikbare aantal DBC Diagnose-behandelcombinatie (Diagnose-behandelcombinatie)’s.