De toekomstprojecties zijn, waar mogelijk, nu beschikbaar tot en met 2040. Voor de projecties wordt er gebruik gemaakt van ABF Research. Zo worden de toekomstige bevolkingsomvang en -structuur als onderlegger gebruikt voor bijvoorbeeld incidentie en prevalentie projecties. De Primos-bevolkingsprognose 2020–2040 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2020 en 2040 op basis van veronderstellingen voor kindertal, migratie en sterfte. Daarnaast zijn recent de ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket) data geupdate met cijfers uit 2021. De ZZP toekomstprojecties lopen door tot 2040.