De toekomstprojecties zijn, waar mogelijk, nu beschikbaar tot en met 2040. Voor de projecties wordt er gebruik gemaakt van ABF Research. Zo worden de toekomstige bevolkingsomvang en -structuur als onderlegger gebruikt voor bijvoorbeeld incidentie en prevalentie projecties. De Primos-bevolkingsprognose 2020–2040 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2020 en 2040 op basis van veronderstellingen voor kindertal, migratie en sterfte. Daarnaast zijn recent de ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket ) data geupdate met cijfers uit 2021. De ZZP toekomstprojecties lopen door tot 2040.