Eind mei zijn weer twee nieuwe indicatoren toegevoegd aan Regiobeeld. Het thema zorggebruik is uitgebreid met Paramedische zorg waaronder fysiotherapie, ergotherapie en logopedie èn een kaart met het aantal deelnemers aan de Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI).