In maart zijn twee indicatoren toegevoegd aan Regiobeeld. Het thema bevolkingsontwikkeling is uitgebreid met de trend in levensverwachting van 2000 t/m 2020, zowel bij geboorte als op leeftijd 65. De pagina zorggebruik toont nu ook Jeugdhulp in natura, zowel patiënten als trajecten, inclusief demografische projecties.