Er zijn diverse technische verbeteringen doorgevoerd. Een aantal verbeteringen biedt gebruikers ook duidelijkere presentaties op onze website.

Alle grafieken maken nu gebruik van de nieuwste versie van highcharts. De grafieken zijn tegelijk allemaal nagelopen op correcte weergave van realisatie-data (altijd met bolletjes weergegeven) en projectie-data (altijd een gestreepte lijn).