Op de thema pagina Sociale Omgeving is de vorige week gepubliceerde SES sociaaleconomische status (sociaaleconomische status)-Sociaal Economische Status- score opgenomen op buurt niveau voor alle gemeentes binnen Nederland. De SES-score is vorige week gepubliceerd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) op wijk-buurtniveau. Het Sociaal Cultureel Plan bureau gaf jarenlang deze score, maar het berekenen hiervan past niet meer bij hun doelstellingen. Op verzoek van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is het CBS een project gestart om een objectieve statusscore per wijk/buurt te berekenen. De SES-score is gebaseerd op Welvaart, Opleiding en Arbeid (WOA welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden (welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden)). De sociaal economische status heeft een sterke relatie met gezondheidsverschillen.

Naast het toevoegen van de SES-score kaarten is ook de nieuwe gemeente indeling geïntegreerd in alle indicatoren.