De nieuwe ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) regionale indeling is beschikbaar bij het kiezen van een regionaal niveau. Alle gegevens die op gemeentelijk niveau beschikbaar zijn, kunnen ook worden vergeleken met de totalen binnen de bovenliggende ROAZ regio.

Tot slot zijn er binnen de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) remote access nieuwe registratiegegevens van de Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg (Wet langdurige zorg)) beschikbaar gekomen. Deze zijn verwerkt in onze projecties van de zorgzwaartepakketten (ZZP Zorgzwaartepakket (Zorgzwaartepakket)’s) en nu te raadplegen op de website voor de sector Verpleging & Verzorging (V&V) en de gehandicaptenzorg (GHZ).