Op basis van de gegevens uit de monitor langdurige zorg (MLZ) is een projectie van het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning uit de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wijkverpleging uit de Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet) opgesteld. Daarbij geldt voor de Wmo-projectie dat deze niet voor iedere gemeenten in Nederland is opgesteld en daardoor ook niet op regionaal of nationaal niveau beschikbaar is.