Voor het gebruik van Huisartsenzorg zijn 4 nieuwe figuren beschikbaar.
De eerste twee tonen het aantal verzekerden dat gebruik maakt van huisartsenzorg (HAZ) binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet))) en de zorgkosten. De kaart toont het zorggebruik en de zorgkosten per 10.000 inwoners en de lijngrafiek geeft de trends door de tijd, inclusief een toekomstprojectie vanaf 2022 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de regio.
Voor de Avond-, Nacht- en Weekend (ANW) diensten en voor de consulten van de huisarts (HAZ) en praktijkondersteuner huisartsen GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) (POH-GGZ) zijn subcategorieën beschikbaar. De eerste visualisatie vergelijkt de subcategorieën van de geselecteerde regio(‘s) met Nederland. De tweede toont de ontwikkeling door de tijd van een regio. Als meerdere regio’s zijn geselecteerd, verschijnen deze in het menu boven de grafiek.