In de thema’s zorggebruik en sociale omgeving zijn nieuwe indicatoren opgenomen. Zo zijn clusters van zorgzwaartepakketten in de gehandicaptenzorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen. Daarnaast is er inzichtelijk gemaakt hoeveel personen moeite hebben met rondkomen op buurtniveau volgens de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020.