Een gezonde regio, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert, is een belangrijk oogmerk voor bestuurders en beleidsmakers. Voor goed beleid zijn cijfers en feiten nodig. Als belangrijke bron voor het maken van gezondheidsbeleid bieden wij data over de leefstijl van inwoners in de regio. Op basis van verschillende indicatoren verkrijgt men een beeld van hoe het gesteld is met de leefstijl van inwoners en hoe dat in de toekomst naar verwachting zal zijn.